Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Rotterdam

Kralingen-Crooswijk: een veilige deelgemeente

Uit de veiligheidsindex 2009 van de gemeente Rotterdam, die op 11 februari 2010 is gepresenteerd, blijkt dat de veiligheid in bijna alle wijken in Kralingen-Crooswijk is gestegen.

Het cijfer voor de gehele deelgemeente is in 2009 gestegen van een 6,8 (2008) naar een 7,3 en dit betekent dat de deelgemeente als geheel weer terug is als Veilige deelgemeente.

Stijgers

In bijna alle wijken van deelgemeente Kralingen-Crooswijk is de veiligheid toegenomen. Er zijn hierbij een paar opvallende stijgers. Rubroek is meer dan een hele punt gestegen van een 5,7 naar een 6,8.

Hierdoor is deze wijk ook in categorie gestegen van een bedreigde wijk naar een aandachtswijk.

Ook Kralingen-West is gestegen, van een 6,3 naar een 6,8 en Struisenburg is gestegen van een 7,9 naar een 8,3.

Na de forse daling van Oud Crooswijk in 2009, is de veiligheidsindex nu gestegen van een 5,4 naar een 5,7 en gaan we weer de goede kant op. In De Esch is ook een stijging waar te nemen van een 8,2 naar een 8,3. Kralingen-Oost en het Kralingse Bos scoren nu zelfs de ideale 10!

De inzet van de verschillende partners in deze gebieden heeft zijn vruchten afgeworpen.

Daler

Naast de stijgers is er één daler te noemen. In de herstructureringswijk Nieuw Crooswijk is de veiligheidsindex gedaald. Door deze daling blijft Nieuw Crooswijk een bedreigde wijk. Dit is gezien de ingrijpende herstructurering van deze wijk niet verwonderlijk. We zullen samen met de bewoners de leefbaarheidprogrammas per buurt met kracht voorzetten en verbeteren. Over de oorzaken waarom de veiligheid is afgenomen werden tijdens de presentatie van de veiligheidsindex deze week geen uitspraken gedaan. Analyses van de cijfers zijn nog niet beschikbaar.

Veiligheidsindex

Met de Veiligheidsindex die voor de negende keer verschijnt- meet Rotterdam jaarlijks de

veiligheid in de stad. Dat gebeurt aan de hand van een samenvoeging van de harde

gegevens van politie en de gemeentelijke diensten en de mening van meer dan 10.000

Rotterdammers over de veiligheid in hun wijk. De index deelt de wijken in 5 categorieën in:

onveilig, probleem, bedreigd, aandacht en veilig.

De deelgemeente Kralingen-Crooswijk is tevreden met de uitkomst van de veiligheidindex 2009, maar zal zeker niet achterover gaan zitten. Samen met de partners gaan we ervoor zorgen om deze stijging te continueren. Tevens zal naar aanleiding van de analyse bekeken worden op welke elementen in de wijken extra inzet nodig is.

2008

2009

Heel Rotterdam

7,2

7,3

Kralingen-Crooswijk

6,8

7,3

Oud Crooswijk

5,4

5,7

Rubroek

5,7

6,8

Nieuw Crooswijk

5,8

5,0

Kralingen West

6,3

6,8

Struisenburg

7,9

8,3

De Esch

8,2

8,3

Kralingen Oost/ Kralingse Bos

9,9

10,0