Gemeente Zijpe


Eerste brochure sport, beweeg en ontmoet 50+ Zijpe uitgereikt!

Donderdag 11 februari jl. heeft wethouder Ben Blonk de eerste brochure âSport, Beweeg en Ontmoet 50+ in de gemeente Zijpeâ uitgereikt aan de voorzitter van de Seniorenraad.

De brochure bevat een compleet overzicht van alle sport-, beweeg- en ontmoetmogelijkheden voor 50-plussers in de gemeente Zijpe. Onbekendheid met het sport- en beweegaanbod mag nu geen excuus meer zijn om niet in beweging te komen.

Â

Met deze brochure willen de gemeente Zijpe, De Seniorenraad en Sportservice Schagen vooral de inactieve 50-plussers informeren over georganiseerde sport-, beweeg- en spelactiviteiten waaraan men kan deelnemen in de gemeente. Naast de reguliere sporten binnen een vereniging vindt men in deze brochure ook andere (recreatieve) activiteiten, bijvoorbeeld: sjoelen, biljarten, koersbal, dansen en bridgen. Tevens worden de vervoersmogelijkheden en de fiets- en wandelroutes in de gemeente Zijpe vermeld.

Verspreiding

De komende weken wordt de brochure verspreid onder alle 50-plussers die in Zijpe wonen. Mocht u de brochure niet ontvangen of u bent nog geen 50-plusser dan kunt u deze ook opvragen bij de gemeente Zijpe of Sportservice Schagen. Daarnaast ligt de brochure ook bij woonzorgcentra, bibliotheken, apotheken, huisartsen, fysiotherapeuten, dorpshuizen, tandartsen, Wonen Plus Welzijn en bij het Wmo-loket in het gemeentehuis.Â

Â

De gegevens in de brochure zijn aan verandering onderhevig. De meest actuele gegevens staan op de website van Sportservice Schagen: www.sportserviceschagen.nl . Aanbieders van sport- en bewegingsactiviteiten kunnen voor het doorgeven van nieuwe activiteiten en wijzigingen contact opnemen met Sportservice Schagen, consulent breedtesport Ellen Schouten, telefoon: 0224 â 21 47 74 of e-mail: eschouten@sportserviceschagen.nl .

Â

Voor informatie over Taskforce Sport en bewegen 50+ in de gemeente Zijpe kunt u contact opnemen met de gemeente Zijpe, de heer T Koks, telefoon: 0224 â 574171 of e-mail: t.koks@zijpe.nl.

Â

Overhandiging eerste sportgids Fietsmand met tulpen en de eerste sportgids