Universiteit van Tilburg

Persbericht 17 februari 2010

Slimme Nieuwslezer geeft online taalles op gewenst niveau

Taalcursus in top tien succesvolle innovaties publieke sector

Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft de Alane Nieuwslezer, die gebaseerd is op onderzoek van de Universiteit van Tilburg, geselecteerd in de top tien van succesvolle innovaties in de publieke sector. Deze digitale Slimme Nieuwslezer selecteert automatisch actuele nieuwsberichten op het niveau van de cursist, waarmee deze zijn Nederlandse woordenschat kan uitbreiden.

Onderzoek onder inburgeraars en taalzwakke jongvolwassenen heeft aangetoond dat het dagelijks lezen van krantenteksten over onderwerpen waarin iemand geĂŻnteresseerd is gunstig is voor de woordenschatontwikkeling. Na dertig gelezen teksten blijven gemiddeld tien tot vijftien woorden hangen, aldus promovendus Rintse van der Werf en universitair hoofddocent Anne Vermeer van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen.

Op basis van hun onderzoek met een prototype van de nieuwslezer heeft Edia, de Stichting Educatie Technologie de Alane Nieuwslezer verder ontwikkeld en vormgegeven.

De Slimme Nieuwslezer haalt voortdurend nieuws van het internet en biedt artikelen van maximaal 24 uur oud aan op individueel niveau en onderwerp. Vaak zijn krantenberichten te moeilijk als lesmateriaal, maar met de Nieuwslezer krijgen cursisten juist die artikelen die begrijpelijk zijn, maar toch genoeg nieuwe woorden bevatten om te leren. Het niveau van de cursist wordt bepaald op grond van een instaptest en de al eerder gelezen teksten. De Nieuwslezer legt woorden die onbekend zijn uit en geeft een vertaling in elke gewenste taal. Ook toetst de Nieuwslezer de nieuwe woorden na het lezen. Cursisten leren zo niet alleen op een leuke manier de Nederlandse taal, maar komen ook in aanraking met de cultuur. Zie de demo van de Slimme Nieuwslezer.

De Nieuwslezer is vanaf 1 januari beschikbaar gemaakt in alle bibliotheken van Nederland. Begin februari zijn ook leerlingen van de Kralingsche school in Rotterdam gestart met een pilot van de Slimme Nieuwslezer in het kader van het project 'Leren van de Toekomst' van het SurfNet/Kennisnet innovatieprogramma. Daarvoor is de Nieuwslezer speciaal voorzien van internetbronnen die geschikt zijn voor het basisonderwijs (bijvoorbeeld het Jeugdjournaal). Van 22 maart tot 14 april gaan ook twee bovenbouwklassen van basisschool De Schakel uit Eibergen werken met de Slimme Nieuwslezer.

De ministeriele top tien van succesvolle innovaties in de publieke sector is samengesteld op advies van de Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid om goede voorbeelden van innovatie te verspreiden en breder toepasbaar te maken binnen de (semi-) publieke sector. De Slimme Nieuwslezer is ook genomineerd voor de ABC-trofee van de Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering.