Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ondertekening bestuursovereenkomst IJsseldelta

Toespraak | 15-02-2010 | Kampen | Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa

Alleen de uitgesproken tekst geldt.

Dames en heren,
Het Deltaprogramma leeft. Het is nu al in volle gang, anderhalf jaar na het advies van de Deltacommissie. De ondertekening van vandaag - in aanwezigheid van deltacommissaris Wim Kuijken - levert het bewijs. Wim, mooi dat je er vandaag bij bent.

Het werk aan de IJsseldelta Zuid hoort bij het Deltaprogramma, maar eigenlijk doe ik het daarmee nog tekort. Want met z'n integrale aanpak mag dit inspirerende project een uitstekend voorbeeld heten van wat er allemaal kan. Hier laat u zien hoe waterveiligheid op de lange termijn is te combineren met interessante ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, natuur en economische bedrijvigheid.

U weet, met het Deltaprogramma kijken we honderd jaar vooruit. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater.

We werken al op veertig plaatsen in Nederland om de rivier meer ruimte te geven; om de zes volle zwembaden die elke seconde via de Rijn ons land binnen kunnen stromen probleemloos te verwerken. Met de aanleg van de hoogwatergeul verleggen we de horizon. We maken we deze mooie streek niet alleen veilig voor nu, maar ook voor de toekomst. Precies wat het Deltaprogramma beoogt.

We gaan daarbij niet over één nacht ijs. Zo hebben we gedegen onderzoek laten doen naar het zogenoemde `badkuipeffect' bij een dijkdoorbraak, waar sommigen voor vreesden. Natuurlijk is de aanleg van de hoogwatergeul juist bedoeld om een dijkdoorbraak tussen Kampen en Zwolle te voorkomen. Maar het is verstandig om alle worst-case-scenario's serieus te nemen. Daarom is berekend of er bij een dijkdoorbraak inderdaad meer slachtoffers zouden vallen. Die vrees blijkt gelukkig ongegrond. Het ligt veel genuanceerder. Meneer Rietkerk, ik hoor straks graag meer over de maatregelen die de provincie gaat nemen om lokale risico's tegen te gaan.

Door verdieping van de IJssel, de aanleg van de hoogwatergeul, woningbouw, recreatie en natuurontwikkeling in deze regio te combineren, kan er meer. Dankzij de actieve rol die de decentrale overheden hier spelen, besparen we gezamenlijk op de kosten.

Dat lukt hier, dankzij de grote bereidheid die u als lokale bestuurders aan de dag hebt gelegd om met elkaar op te trekken. Daarbij houdt u het gezamenlijk belang voor ogen: de veiligheid en ontwikkeling van deze regio in de toekomst. Dat vergt moed, visie en doorzettingsvermogen.

Ik bereid samen met de deltacommissaris de komende tijd beslissingen voor over de veiligheidsnormen (2011) en het IJsselmeer (2015). Studie van de Rijkswaterstaat heeft laten zien zien dat de hoogwatergeul ook bij een hoger IJsselmeerpeil en strengere normen bijdraagt aan de veiligheid van het gebied van Kampen tot en met Zwolle. En u brengt flexibiliteit in het ontwerp, waardoor we straks optimale keuzes kunnen maken voor de inlaat en de sluis. Ik hoor daar straks, als we naar buiten gaan, graag meer over.

Afsluiting

Gezamenlijk ontwikkelen we dit mooie deel van Nederland verder en beschermen we het tegen hoogwater, voor nu en voor de toekomst. Daar teken ik graag voor...