Deelgemeente Charlois Rotterdam

Veiligheid Charlois nagenoeg gelijk gebleven

Vorige week donderdag maakte burgemeester Aboutaleb de resultaten van de veiligheidsindex bekend. Dit is een methode die jaarlijks wordt toegepast om de veiligheid in de stad te meten. Naast de cijfers van de aantallen inbraken, overvallen, vandalisme, drugsoverlast en vuiloverlast worden ook de meningen van 16.000 Rotterdammers meegewogen. Uit de index blijkt dat de deelgemeente Charlois dezelfde score behaalt als vorig jaar: een 5,8.

Aandacht gaat uit naar focuswijken
Charlois scoort hiermee dus nog geen voldoende. Binnen de deelgemeente zijn grote verschillen te zien tussen de wijken. Zo scoren Wielewaal en Heijplaat erg hoog op de index, maar scoren de wijken Tarwewijk en Zuidplein juist laag. De extra maatregelen die zijn genomen in deze wijken hadden helaas nog geen effect op het veiligheidscijfer, beide wijken daalden op de index. Voor de Tarwewijk geldt dat een aantal visuele maatregelen, zoals het instellen van cameratoezicht in enkele straten, pas plaatsvond in het najaar van 2009. De positieve resultaten hiervan zijn dus niet meegenomen in deze meting.

Aanpak gaat door
Deelgemeente Charlois gaat onverminderd door met de intensieve veiligheidsaanpak in deze wijken. De aanpak is gericht op het verbeteren van de veiligheid en gaat nauw samen met het nemen van sociale, fysieke en economische maatregelen. Op die manier wil de gemeente de dieperliggende oorzaken van onveiligheid fundamenteel aanpakken, zoals voortijdig schoolverlaten, slechte huisvesting en werkloosheid.