Gemeente Enschede

Arbeidsplaatsenpremieregeling Roombeek verlengd tot 2012

Subsidie stimuleert vestiging in Roombeek

De Arbeidsplaatsenpremieregeling Roombeek is verlengd tot en met 2012. Gezien de economische recessie stemde de raad 15 februari 2010 in met deze verlenging zodat deze beter aansluit bij de verwachte snelheid van bedrijfsvestigingen in Roombeek. Vanuit de regeling krijgen specifieke ondernemers die zich vestigen in Roombeek een subsidie van EUR 4.000,- per arbeidsplaats. De beslissing heeft geen financiële consequenties, het budget van voorgaande jaren was nog niet volledig benut.

De arbeidsplaatsenpremieregeling is sinds 2005 voor Roombeek van kracht met als doel een bepaald type bedrijvigheid naar de wijk te trekken. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling om in Roombeek min of meer hetzelfde aantal arbeidsplaatsen (1200) te realiseren als vlak voor de vuurwerkramp in 2000.

Ondernemen in Roombeek
In Roombeek zijn twee bedrijfslocaties aangewezen voor specifiek ondernemerschap. Op CeeCee, de creatieve campus op het voormalig Grolsch-terrein, zijn kavels op maat te koop voor ondernemers uit de kennisintensieve en creatieve dienstverlening om een werkruimte of werk/woonruimte op te bouwen. Het kleine binnenstedelijke bedrijvenpark Roombekerveld biedt werkkavels aan de kleinschalige praktische ondernemer die veelal actief is in de bouwnijverheidsector. Bij vestiging in Roombeek ontvangen ondernemers uit de sectoren cultuur en technologie, zorg en technologie en ICT en nieuwe media een subsidie van EUR 4.000,- per arbeidsplaats op basis van de Arbeidsplaatsenpremieregeling Roombeek. Sinds 2008 geldt de regeling ook voor bedrijven die zich vestigen op bedrijvenpark Roombekerveld, ongeacht de sector.

Verlenging tot 2012
Het Ondernemersloket van de Gemeente Enschede constateerde het afgelopen jaar een vertraging in de beslissing van ondernemers om een nieuwe vestiging in Roombeek te realiseren. De economische recessie en de daarmee gepaarde financiële gevolgen zijn hier debet aan. Het beschikbaar hebben van een arbeidsplaatsensubsidie draagt bij aan de interesse van ondernemers voor vestiging in Roombeek en zodoende aan het realiseren van 1200 arbeidsplaatsen in dit gebied, vond de gemeenteraad. Mede door de komst van grote bedrijven zoals interactief mediabureau TriMM en Eduper op CeeCee stond de werkgelegenheidsteller eind vorig jaar op 806 arbeidsplaatsen.

Financiën
De beslissing om de APR te verlengen, heeft geen financiële consequenties. De subsidiegelden van de oude regeling uit 2005 waren niet volledig benut waardoor er nog EUR 516.500 beschikbaar is voor ondernemers uit de specifieke sectoren. Voor vestigers op het Roombekerveld is in totaal EUR 230.000 beschikbaar, waarvan nu EUR 170.000 geoormerkt blijft voor de APR.

ZZP-er heeft interesse in Roombeek
Sinds de start van de kavelverkoop op bedrijvenpark Roombekerveld in oktober 2009 signaleert het Ondernemersloket van de Gemeente Enschede een grote interesse bij kleine bedrijven, veelal ZZP-ers actief in de bouwnijverheid. Deze groep past bij uitstek goed op deze kleine binnenstedelijke bedrijvenlocatie. ZZP-ers komen niet in aanmerking voor de APR die een minimum van drie te realiseren arbeidsplaatsen hanteert. Momenteel wordt onderzocht of een separate regeling gemaakt kan worden voor ZZP-ers. De raad heeft besloten hiervoor een totaal budget van EUR 60.000 te reserveren uit de oorspronkelijke APR middelen.

Geplaatst: 17 februari 2010.

17 februari 2010