SMK

Ongewijzigde verlenging certificatieschema Barometer Duurzame Groenten & Fruit

De Barometer Duurzame Groenten & Fruit wordt per 15 maart 2010 ongewijzigd verlengd tot de geplande herziening per 1 augustus 2010.

De Barometer is bedoeld voor de AFG afdeling van de supermarkt. Het geeft de ondernemer handvatten om duurzaamheid in kaart te brengen, te verbeteren én te communiceren naar de consument.

Criteria
De Barometer heeft betrekking op de hoeveelheid duurzame groenten en fruit in het assortiment. Onder duurzame producten wordt verstaan: Biologisch-, FairTrade- en Milieukeur-gecertificeerde producten. Naast deze eisen voor duurzame producten zijn ook criteria opgesteld met betrekking tot milieuzorgmaatregelen en traceerbaarheid. De eisen zijn afgestemd met maatschappelijke organisaties, supermarktorganisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijven uit de AGF-handel en verwerkende industrie.

Er zijn drie niveaus gedefinieerd, te weten brons, zilver en goud. Hierdoor kunnen supermarkten op het gewenste niveau instappen en doorgroeien naar een hoger niveau.

Informatie en certificeren
Het certificatieschema Barometer Duurzame Groenten & Fruit kunt u hier downloaden. SMK sluit licenties af met onafhankelijke certificatie-instellingen die de controle en certificatie uitvoeren. Indien u de Barometer Duurzame Groenten & Fruit wilt aanvragen, kunt u zich richten tot de op deze website genoemde certificatie-instelling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze certificatie-instelling of met Frans Pladdet, projectleider agro/food: fpladdet@smk.nl.