Gemeente Dalfsen

Dalfsen klimaatvriendelijkste gemeente van Nederland

17-02-2010

Dalfsen is één van de best scorende gemeenten van de lokale duurzaamheidsmeter.

Dalfsen - De Provinciale Milieufederaties en COS Nederland hebben met behulp van de lokale duurzaamheidsmeter het klimaat- en energiebeleid van Nederlandse gemeenten onderzocht. Hieruit is gebleken dat gemeente Dalfsen als één van de best scorende gemeenten uit de bus komt. De bekendmaking van `De klimaatvriendelijkste gemeente van Nederland' vindt plaats op maandag 1 maart in 's Hertogenbosch.

Via de duurzaamheidsmeter gaven gemeenten aan de hand van een vragenlijst inzicht in hun beleid ten aanzien van duurzame ontwikkeling. Bij het onderzoek is onder andere gekeken of de gemeente een actueel klimaat- en energieplan heeft, of de gemeente geld vrijmaakt voor energiebesparing en of de gemeente voorlichting geeft aan burgers en bedrijven. Hierbij is de bedrijfsvoering ook onder de loep genomen.

Gemeente Dalfsen houdt zich onder andere bezig met:
· Duurzaam (t)huis: Duurzaam (t)huis richt zich op energiebesparing bij de inwoners thuis;

· Landelijke bewustwordingsacties: de Nacht van de Nacht en de Week van de Vooruitgang;

· Grootschalig opwekken van duurzame energie: Dalfsen kijkt hierbij naar de winst van windenergie, biomassa en zonne-energie.

De bijeenkomst voor de bekendmaking van `De klimaatvriendelijkste gemeente van Nederland' vindt plaats op 1 maart 2010 tussen 17.00 uur en 19.30 uur bij de Talent Factory in 's Hertogenbosch. Aansluitend vindt in de Verkadefabriek het MiNC verkiezingsdebat plaats met inbreng van de Brabantse Milieufederatie.

`De klimaatvriendelijkste gemeente van Nederland' is een initiatief van de Provinciale Milieufederaties en maakt deel uit van de Klimaatkaravaan. Tot mei 2010 trekken deze organisaties het land door om aandacht te vragen voor het klimaat. Met burgers, gemeenten en bedrijven gaan de organisaties op zoek naar kansen om lokaal het klimaatprobleem aan te pakken.