TNO

gevechtsvliegtuigen in de lucht in gebruik genomen

17 februari 2010

3-D zichtsysteem TNO voor bijtanken gevechtsvliegtuigen in de lucht in gebruik genomen

Na een testfase van ongeveer twee jaar is het Tanker Remote Vision System (TRVS) van TNO operationeel in gebruik genomen bij de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Dit zichtsysteem, dat speciaal ontwikkeld is voor de Luchtmacht, maakt het mogelijk om drie keer nauwkeuriger dan met het blote oog met de KDC-10 tanker gevechtsvliegtuigen in de lucht bij te tanken. Nadat formele certificatie van de systemen volgens luchtvaartnormen begin december 2009 had plaatsgevonden, stond niets de ingebruikname meer in de weg. De Koninklijke Luchtmacht beschikt hiermee over 's werelds meest geavanceerde zichtsysteem voor tankers.

Kwaliteit beelden

De beelden die het systeem levert, zijn in stereo en hebben een zeer hoge resolutie en een enorme contrastgevoeligheid. Hiermee heeft de operator een perfect driedimensionaal zicht op het bij te tanken vliegtuig onder het tankvliegtuig, zowel bij volledige duisternis als recht tegen de zon in.

Partners

De ontwikkeling en de productie van de twee aan de KLu geleverde systemen zijn uitgevoerd door TNO, in nauwe samenwerking met de projectpartners (Arvoo, Adimec, Barco en Glenair). KLM Engineering & Maintenance was verantwoordelijk voor de inbouw en certificatie van TRVS in de beide KDC-10 tankvliegtuigen. Het systeem is in principe ontwikkeld voor het KDC-10 tanker vliegtuig maar kan aangepast worden voor ieder type tanker vliegtuig.

ARSAG-conferentie Orlando

TNO zal het TRVS-systeem presenteren tijdens de ARSAG (Aerial Refueling Systems Advisory Group) conferentie (30 maart -1 april 2010 in Orlando VS). Jaarlijks komt op deze conferentie de militaire en industriële gemeenschap bijeen om onderwerpen te bespreken uiteenlopend van interoperabiliteit tot nieuwe ontwikkelingen. Tanker Remote Vision Systemen staan momenteel internationaal in de belangstelling vanwege de ophanden zijnde USAF-tender voor het KCX tankerprogramma.
bericht 2010-9