Waterschap Reest en Wieden


Willem

Ecologisch herstel in de Oude Willem

De landbouwenclave Oude Willem, in het hart van het Drents-Friese Wold, is momenteel ingericht voor de functies wonen, recreatie, verkeer en landbouw. De provincies Drenthe en Friesland willen het gebied aanpakken, waarbij onder meer de natuurwaarden en de waterhuishouding worden hersteld. Drenthe heeft daarom ingestemd met een bijdrage van ruim 60.000 euro aan de provincie Fryslân voor hydrologisch onderzoek en een plan van aanpak voor de inrichting van het gebied.

Gedeputeerde natuur en landbouw Rein Munniksma: "De inrichting van de Oude Willem is van groot belang voor het Nationaal Park Drents Friese Wold. Vooral het herstel van de hydrologie levert een belangrijke bijdrage aan de natuurwaarden van dit gebied. Ik vind het van wezenlijk belang dat dit proces nu integraal wordt opgepakt".

In het inrichtingsplan van de Oude Willem ligt de focus op ecologisch en hydrologisch herstel, waarbij ook de economie in het gebied geborgd wordt. Zo zijn in het plan onder meer maatregelen opgenomen voor de aanpak van de verdroging van 600 hectare grond. Hiervan profiteert niet alleen de Oude Willem, maar ook de kwetsbare vennen in de bosgebieden daar omheen. Bovendien wordt met het inrichtingsplan het laatste deel van het brongebied van de Vledder Aa hersteld, waardoor de Vledder Aa van een goede waterkwaliteit wordt voorzien.

Door een andere inrichting van het gebied gaan wellicht functies of delen van functies in het gebied verloren. De provincie Drenthe bevordert niet alleen natuur en waterplannen in de Oude Willem, maar brengt ook samen met de gemeente Westerveld de kansen voor de ruimtelijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden in en rond de Oude Willem in kaart. Nieuwe werkgelegenheid, recreatieve ontwikkeling en woonfuncties moeten bijdragen aan een goede balans tussen ecologie en economie in de gemeente Westerveld. De provincie Drenthe stelt voor dit onderzoek 18.000 euro beschikbaar. (Bron: provincie Drenthe) © Waterschap Reest & Wieden
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||