Gemeente Berkelland


Q-koorts in Rekken geconstateerd

Op een bedrijf aan de Wolfsweg 4 in Rekken is onlangs Q-koorts geconstateerd. Q-koorts is een ziekte die voorkomt onder melkgeiten en
-schapen en die kan worden overgedragen op mensen. De gemeente hield daarom dinsdag 9 februari een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. De ministers Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben de omwonenden in een straal van vijf km om het bedrijf per brief geïnformeerd.

Burgemeester Hein Bloemen: "Een dergelijke situatie is vreselijk voor de familie en het bedrijf. Ook voor de omgeving is de impact groot. Voor omwonenden is het daarom belangrijk om te weten wat Q-koorts is en wat je er aan kunt doen om het niet te krijgen. Wij doen er als gemeente alles aan om onder deze vervelende omstandigheden onze inwoners zo goed mogelijk ter zijde te staan. De inhoudelijke kant is verder een zaak van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit."

Maatregelen besmette bedrijven
Voor de bestrijding van de Q-koorts onder dieren is het ministerie van LNV verantwoordelijk. Op bedrijven waar Q-koorts is vastgesteld geldt een reeks maatregelen, die door het ministerie van LNV wordt vastgesteld. Het bedrijf in Rekken heeft 1900 geiten. Helaas moest een aantal dieren van het bedrijf aan de Wolfsweg 4 worden geruimd.

Wat is Q-koorts en wat zijn de klachten?
Q-koorts is een infectieziekte die van dieren overgaat op mensen. Mensen krijgen de ziekte meestal via het inademen van de lucht waar de bacterie in zit. Dus niet altijd via direct contact met dieren. De meeste bacteriën komen in de lucht terecht tijdens de lammerperiode, van februari tot en met mei. U kunt gemiddeld twee tot drie weken (oplopend tot zes weken) na besmetting klachten krijgen. De meeste mensen worden ziek van maart tot en met juli. Mensen met klachten hebben vaak milde griepklachten. Bij een ernstiger verloop begint de ziekte meestal acuut met heftige hoofdpijn, hoge koorts en een longontsteking met droge hoest en pijn op de borst. Soms veroorzaakt de bacterie een leverontsteking. Hebt u klachten? Ga dan naar de huisarts.

Hoe groot is het besmettingsrisico?
Binnen een cirkel van 5 kilometer loopt u vooral in de lammerperiode, van februari tot en met mei, een verhoogd risico op besmetting met Q-koorts. Hoe groot dat risico is, is onbekend. Voor besmette bedrijven gelden strenge maatregelen. Daarnaast zijn in 2008 en 2009 in Brabant alle melkgeiten en melkschapen tegen Q-koorts gevaccineerd. We verwachten dat de risico's hierdoor lager zijn dan het afgelopen jaar. Nu worden in heel Nederland melkgeiten en melkschapen gevaccineerd.

Wat kunt u doen?
U kunt de ontwikkelingen in de gaten houden. Het risico op besmetting is het grootst in de lammerperiode. Elke twee maanden wordt er opnieuw zogenaamd `tankmelkonderzoek' gedaan. Woont u in een gebied waar Q-koorts voorkomt of bent u daar geweest? Wees dan extra alert op klachten die passen bij Q-koorts, zoals koorts met hoofdpijn of hoesten. Ga tijdig naar de huisarts. Vooral als u een hartpatiënt bent, afweerstoornis heeft of zwanger bent.

Kan ik besmetting voorkomen?
Nee, u kunt besmetting niet voorkomen. U kunt de bacterie namelijk via de lucht inademen. Bent u zwanger of een hartpatiënt? Of hebt u een afweerstoornis? Vermijd dan in ieder geval direct contact met melkgeiten en melkschapen. Woont u in een gebied waar Q-koorts voorkomt of bent u daar geweest? Wees dan extra alert op klachten die passen bij Q-koorts, zoals koorts met hoofdpijn of hoesten.

Is Q-koorts te behandelen?
Is bij u Q-koorts vastgesteld? Dan krijgt u meestal een antibioticumkuur. U kunt lang vermoeidheidsverschijnselen overhouden die niet te behandelen zijn, maar die uiteindelijk wel genezen. Dit is iets anders dan de chronische vorm van Q-koorts. Deze vorm van Q-koorts komt meestal voor bij hartpatiënten, mensen met een afweerstoornis of zwangere vrouwen.

Welke maatregelen gelden voor bedrijven?
Naast een aantal algemene maatregelen, zoals de hygiënevoorschriften en ingestelde verplichte vaccinaties, moeten de bedrijven waar Q-koorts is vastgesteld zich strikt houden aan maatregelen die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hen oplegt. Hebt u vragen over deze ingestelde maatregelen? Dan kunt u terecht bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op www.minlnv.nl, dossier Q-koorts of via tel. 0800 - 22 333.

Meer informatie
Hebt u nog vragen?

Kijk dan op de diverse websites:


- Dossier Q-koorts: http://www.qkoortsinnederland.nl/


- Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst GGD: http://www.ggd.nl/


- Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu: http://www.rivm.nl/