Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Neppérus over 'Vrijspraak' atleet S.V.
(2010Z1936)


1
Hebt u kennisgenomen van het bericht over vrijspraak voor de atleet S. V. omdat is gebleken dat het betrokken dopinglaboratorium in Duitsland onzorgvuldig heeft gehandeld? 1)

Ja.


2
Wat vindt u ervan dat er naast goede laboratoria kennelijk ook laboratoria bij controles betrokken zijn die niet goed werken?

Analyses van monsters van dopingcontroles worden altijd verricht in laboratoria die door WADA geaccrediteerd zijn; slechts de resultaten van die analyses kunnen worden ingebracht in eventuele tuchtprocedures.
Het accreditatiesysteem voor laboratoria van WADA is zeer uitgebreid vanwege tal van eisen en toezichtmechanismen.
In de zaak van de atleet Simon Vroemen heeft de Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak uitgesproken dat op een procedureel onderdeel een voorschrift van WADA niet is gevolgd. Het laboratorium en de Dopingautoriteit weerspreken dat en de Dopingautoriteit heeft dientengevolge beroep aangetekend.


3
Zijn u meer gevallen bekend waar duidelijk werd dat een laboratorium bij dopingtesten slordig werkte?

Er zijn mij niet meer gevallen bekend, ik sluit echter niet uit dat er incidenteel fouten gemaakt worden in dopinglaboratoria.


4
Wilt u stappen ondernemen richting de World Anti-Doping Agency (WADA), die mede met subsidie van Nederland werkt, om nog kritischer te zijn op de in te schakelen laboratoria?

Onderdeel van het WADA-systeem van accreditatie van dopinglaboratoria is een regelmatige monitoring en audit van ieder laboratorium. Dat ziet toe op een juiste naleving van de vele regels. Daarnaast kunnen beslissingen van tuchtrechters ­ voor zover die in rechte vaststaan ­ aanleiding zijn tot aanpassing van die regels. Indien relevant zal ik de einduitspraak in de zaak Vroemen aan WADA voorleggen met het verzoek de noodzakelijke aanpassingen door te voeren.


1) Nu.nl, 29 januari 2010: "Vroemen weer vrijgesproken van doping"


---- --