Gemeente Apeldoorn

Pers info
Datum 17-02-2010

Nummer 25

FNV waardeert minimabeleid gemeente Apeldoorn

De FNV heeft 196 Nederlandse gemeenten langs de sociale meetlat gelegd in de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg. Met 65 punten mag de gemeente Apeldoorn zich volgens de vakcentrale één van de meest sociale gemeenten van Nederland noemen. Alleen de gemeenten Breda, Doetinchem, Hengelo, Menterwolde en Nijmegen behaalden meer punten.

De wethouders Hans Wegman en wethouder Paul Blokhuis kregen dinsdag 16 februari het onderzoeksrapport overhandigd door FNV-bondsbestuurder Anne-Marie Snels. Zij sprak haar waardering uit voor het beleid in Apeldoorn. "De gemeente Apeldoorn is sociaal verantwoord bezig met haar taken op het gebied van onder meer de bijstand, arbeidsmarktbeleid en thuiszorg", aldus Snels. Daarnaast zijn er volgens de vakbond ook punten voor verbetering vatbaar, zoals het toekennen van de langdurigheidtoeslag voor de groep tot en met 120% van het sociaal minimuminkomen.

Beide wethouders reageerden verheugd op de uitkomsten van het FNV-onderzoek. "We zijn op de goede weg. Door de gevolgen van de economische crisis doen meer mensen dan ooit een beroep op ons sociaal beleid", aldus Wegman. De bestuurders complimenteerden de medewerkers van de dienst Samenleving met dit resultaat.

In de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg scoorde de gemeente Apeldoorn op vier onderdelen het maximaal aantal punten. Apeldoorn voert volgens het onderzoek een uitstekend minimabeleid. De uitgaven per huishouden met een laag inkomen liggen relatief hoog. Ook investeert de gemeente per werkzoekende relatief veel geld aan loonkostensubsidies om deze mensen aan werk te helpen. Daarnaast is de aanpak van schooluitval en begeleiding van jongeren op de arbeidsmarkt intensief. Ook gaat de gemeente bij de aanbesteding van huishoudelijke verzorging voor een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Elke twee jaar verricht de vakbond een vergelijkend onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten. De FNV baseert de score op informatie verkregen bij de gemeenten. Aan het onderzoek deden 196 gemeenten mee, met in totaal 9,4 miljoen inwoners.

Einde persbericht