TNS NIPO

TNS NIPO publicaties

16 februari 2010

Peiling TNS NIPO: verkiezingsstrijd Den Haag nog niet gestreden

De verkiezingsstrijd rondom de Haagse gemeenteraadsverkiezingen blijft spannend. Wanneer er op dit moment gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden, dan zou de PvdA met negen zetels de grootste partij van Den Haag blijven. PVV en VVD volgen beide met zeven zetels en D66 zou op dit moment op zes zetels kunnen rekenen. De huidige peiling is de laatste in een reeks van vier, in de aanloop naar de Haagse Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010.

SP, GroenLinks en CDA zouden vier zetels halen. Partij voor de Dieren en de Islam Democraten zouden beide nu één zetel halen. De ChristenUnie blijft stabiel met één zetel, net als de Haagse Stadspartij. De rest van de partijen komt te kort voor een zetel.
---

1 | PvdA blijft voorop in laatste TNS NIPO peiling voor de raadsverkiezingen in Den Haag

---
Zie het origineel

Meer dan de helft allochtone Hagenaren zou PvdA kiezen Opnieuw lijkt het er dus op dat de PvdA de grootste kan blijven. Dit heeft ze voor een groot deel te danken aan Hagenaren van niet-westerse afkomst. Zij stemmen in ruim de helft van de gevallen op de PvdA. Onder autochtone Hagenaren is de PvdA momenteel de vierde partij.

Relatief hoge opkomstintentie in Den Haag
In 2006 ging 48 prcoent van de Hagenaren naar de stembus. In oktober zei 54 procent zeker te gaan stemmen als er raadsverkiezingen zijn, een maand later was dat percentage gestegen naar 58 procent. Sindsdien is de opkomstintentie nagenoeg stabiel gebleven. Nu zegt 57 procent zeker wel naar de stembus te gaan, maar veel zal afhangen van de mate waarin - met name lager opgeleiden en allochtone kiezers - tegen die tijd op de hoogte zijn van de verkiezingen en dan ook daadwerkelijk de gang naar de stembus maken. Als deze kennisachterstand niet wordt ingelopen is het de vraag op de opkomst dit jaar inderdaad hoger uit zal vallen dan in 2006.

Zeventig procent Hagenaren weet juiste datum te noemen In oktober wist slechts een op de drie (33%) Hagenaren dat de verkiezingen in maart 2010 plaatsvinden. We merkten destijds op dat dit percentage gestaag zal oplopen naarmate de verkiezingen naderen. En inderdaad, eind november bleek de helft (49%) van de Hagenaren op de hoogte van het feit dat de verkiezingen in maart 2010 plaatsvinden. In de tweede helft van december 2009 en de eerste helft van januari 2010 was het percentage dat het goede antwoord kon geven gestegen tot 58 procent. Nu weten zelfs zeven op de tien Hagenaren (70%) dat de raadsverkiezingen in maart zijn.
Van de Hagenaren van autochtone afkomst weet op dit moment 83 procent dat de verkiezingen in maart zijn, maar van de Hagenaren van allochtone afkomst is dat nog slechts een op de drie (29%).

Veiligheid onveranderd belangrijkste onderwerp voor Hagenaar Opnieuw blijkt dat veiligheid met afstand het belangrijkste onderwerp is waar politieke partijen zich bij de gemeenteraadsverkiezingen mee bezig zouden moeten houden, als het aan de helft van de Hagenaren ligt (50%). Verkeer, openbaar vervoer en parkeerbeleid (35%) en gezondheidszorg (35%) blijven op een gedeelde tweede plaats staan.

Allemaal Politiek
Onderzoeksbureau TNS NIPO lanceerde eiond vorig jaar, in samenwerking met KiesKompas, een nieuw initiatief: www.allemaalpolitiek.nl. Dit social network met inmiddels ruim 3.000 deelnemers moet uitgroeien tot de online politieke arena van Nederland. TNS NIPO nodigt iedereen uit om op Allemaalpolitiek.nl openhartige en diepgaande discussies te voeren over alle denkbare politieke onderwerpen en kwesties. Deelnemers aan allemaalpolitiek.nl kunnen niet alleen met elkaar in discussie gaan, maar ze kunnen ook hun eigen politieke webblog starten, video's en foto's delen en nog veel meer. Deelname is en blijft uiteraard geheel gratis.

F5947 | TNS NIPObase CAWI/CAPI | Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Den Haag. Het CAWI veldwerk (online) vond plaats van 1 t/m 7 februari 2010, daarbij werden in totaal 600 personen van 18 jaar en ouder ondervraagd (n=600). Het CAPI veldwerk (face to face) vond plaats van 21 januari t/m 5 februari 2010. Daarbij werden in totaal 266 personen van 18 jaar en ouder ondervraagd (n=266).

Bij publicatie of verspreiding de bron TNS NIPO vermelden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Peter Kanne (tel: 020 522 59 24) of Tim de Beer (tel: 020 522 53 99).