Gemeente Hoorn

Hoorn krijgt bioscoop en hotel met casino

Hoorn krijgt een bioscoop en hotel met casino op De Blauwe Berg. Dat besloot een meerderheid van de Hoornse gemeenteraad op dinsdag 16 februari. De BAM, Van der Valk en Cineworld willen dit bouwen en exploiteren. Naar verwachting kan er na de zomer gestart worden met de bouw. De gebouwen zijn dan in 2011 klaar voor gebruik. Begin 2006 sloot de gemeente een ontwikkelingsovereenkomst met BAM en Hermans Onroerend Goed voor het gebied de Blauwe Berg. Deze ontwikkeling omvat de bouw van een hotel, bioscoop, dans- en partycentrum, park, 226 woningen, de benodigde infrastructuur, parkeerterreinen en een geluidwal. De voorzieningen moeten in februari 2011 zijn gerealiseerd en opgeleverd.

Casino
De gemeente stelt de voorwaarden dat er maximaal 200 speelautomaten komen, en dat de vergunning voor de speelautomatenhal in de binnenstad wordt ingetrokken. De huidige gokautomatenhal Flamingo zal uit de binnenstad vertrekken en zijn activiteiten verplaatsen naar De Blauwe Berg. Naar verwachting kan er na de zomer gestart worden met de bouw van de bioscoop, gecombineerd met een hotel-casino.

Dans- en partycentrum
De marktpartijen hebben voor het dans- en partycentrum nog geen (bouw)plan ingediend. Om de afspraken in de ontwikkelingsovereenkomst na te kunnen komen, moeten ze dit op korte termijn doen. Zowel de bioscoop-hotel-casino als het dans- en partycentrum zijn onderdeel van de geluidswal voor de woningen. De woningen kunnen pas worden opgeleverd als er een geluidwerende voorziening is geplaatst.

Stemming
Het voorstel om de bioscoop en hotel in combinatie met een casino te bouwen werd met een meerderheid van 21 tegen 10 stemmen door de raad aangenomen. De fracties van CDA, Hoornse Senioren Partij, Fractie Tonnaer, D66 en mevrouw Correia van de VVD waren het niet eens met de koppeling van het hotel met de casino en stemden tegen het voorstel. De fracties van PvdA, VOCHoorn, GroenLinks, VVD en Hoorns Belang stemden voor het plan.
Laatste wijziging van deze pagina: 17 februari 2010