Gemeente Hoorn

Raad kiest voor duurzame nieuwe brandweerkazerne Oude Veiling

De gemeenteraad van Hoorn heeft met zestien stemmen voor en vijftien stemmen tegen gekozen voor een duurzame en flexibele nieuwe brandweerkazerne op de Oude Veiling. De nieuwe kazerne vervangt de bestaande kazernes van Zwaag en Risdam. Met de geplande nieuwe kazerne op de Oude Veiling komt het totaal aantal kazernes voor de brandweer in 2011 op drie: kazerne Centrum, kazerne Oude Veiling en kazerne Blokker. Daarmee kan de brandweer in Hoorn tijdige zorg garanderen. De brandweerkazerne op de Nieuwe Wal in het centrum blijft de hoofdvestiging.
De gemeenteraad had de keus uit drie mogelijkheden: een traditioneel gebouw in staal, een traditioneel gebouw in metselwerk of een duurzaam en flexibel gebouw in metselwerk.
De fracties van het CDA, GroenLinks, VOCHoorn, HSP en D66 waren voorstander van de duurzame en flexibele variant. De fracties van de PvdA, VVD en Fractie Tonnaer waren voorstander van de goedkopere variant van een traditioneel gebouw in metselwerk en stemde tegen de duurzame en flexibele variant. De fractie van Hoorns Belang is helemaal tegen een nieuwe kazerne op die plek en stemde ook tegen.

Energiezuinig
Met de keuze voor een flexibel en duurzaam gebouw in metselwerk koos de raad voor een gebouw met een hoge isolatiewaarde, energiezuinige installaties en een dak en gevel met vetplantenbegroeiing. Dat gebouw kan ook gemakkelijk worden uitgebreid als bijvoorbeeld de Veiligheidsregio behoefte heeft aan extra stallingsruimte voor materieel. Ook is het beter mogelijk de kazerne een geheel nieuwe bestemming te geven als dat ooit nodig is. Met de keuze voor een flexibel en duurzaam gebouw volgde de gemeenteraad de voorkeur van het college.

Omdat de bouw nog moet worden aanbesteed, is niet in het openbaar gesproken over de kosten. De cijfers waren vertrouwelijk ter inzage voor de gemeenteraad. Ze zijn vooraf door een onafhankelijk deskundige getoetst. Zodra de aanbesteding achter de rug is zal de raad het daadwerkelijk benodigde bedrag via een begrotingswijziging openbaar vaststellen. Het streven is dat de nieuwe kazerne rond de bouwvak volgend jaar (2011) klaar is.
Laatste wijziging van deze pagina: 17 februari 2010