Projectorganisatie Maasvlakte 2


Havenbedrijf tekent convenant met Natuurhistorisch Museum Rotterdam

17-02-2010 - Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Alle botten van mammoeten en andere fossielen die bij de zandwinning voor Maasvlakte 2 worden gevonden, gaan naar het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Dat is de strekking van het convenant tussen het museum en het Havenbedrijf Rotterdam dat dinsdag 16 februari in het Natuurhistorisch Museum is ondertekend.

Bij deze ondertekening overhandigde Ronald Paul, directeur Projectorganisatie Maasvlakte 2, het 'eerste' fossiele bot aan museumdirecteur Jelle Reumer. Een 133 cm lang dijbeen van een wolharige mammoet, de grootste ooit gevonden op Nederlandse bodem.

De Noordzeebodem is een rijke en internationaal belangrijke vindplaats van fossiele zoogdieren uit de prehistorie, waaronder de wolharige mammoet, steppenwisent, reuzenhert, wolharige neushoorn, oerrund en het rendier. Tot circa 10.000 jaar geleden lag het zuidelijke Noordzeebekken droog en vormde een uitgestrekte koude steppe. De overblijfselen van diersoorten die daar toen voorkwamen, worden nu van de zeebodem opgezogen en opgevist.
Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam bezit al een omvangrijke collectie van dergelijke ijstijdfossielen en kan, nu de zandwinning voor Maasvlakte 2 in volle gang is, de collectie met nieuwe vondsten uitbreiden. Omdat de zandwinlocaties en -diepten bekend zijn, is het nieuwe materiaal van grote wetenschappelijke waarde.

Het convenant voorziet er in dat het materiaal voor onderzoek door derden beschikbaar is en dat fraaie fossielen in informatiecentrum FutureLand tentoon worden gesteld.

Op zaterdag en zondag 27 en 28 februari vindt in samenwerking met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Naturalis en de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren in FutureLand op de Maasvlakte de manifestatie `Mammoet in de spotlights' plaats, met lezingen, workshops en een bottenspreekuur. Kijk voor meer informatie op futureland.nl.