Provincie Noord-Brabant|Datum     |
|17 februari  |
|2010     |
|Nummer    |
|30      |
Brabant stelt kredietcrisismaatregelen kopers nieuwbouwwoning langer open

Kopers van een woning kunnen nog tot eind september gebruikmaken van de steun in de rug die de provincie Noord-Brabant hen biedt in het kader van de bestrijding van de kredietcrisis. Dat heeft het provinciebestuur besloten.

"Het zijn goede maatregelen, horen we vanuit de Brabantse woningmarkt", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Ruud van Heugten, maar het heeft langer dan verwacht geduurd om deze producten bekendheid te geven. Nu ophouden zou zonde van die investering zijn. Voor veel mensen wordt de crisis nu pas echt voelbaar, door werkloosheid en stagnerende bouw." De aanvankelijke looptijd tot eind februari bleek voor veel mensen te kort om hen over de streep te trekken. Voor de korte looptijd was gekozen omdat de maatregelen bedoeld zijn om de door de kredietcrisis vastgelopen woningmarkt een impuls te geven. Van Heugten: "Het zijn nadrukkelijk geen structurele maar tijdelijke maatregelen. De provincie biedt nú extra ondersteuning, straks niet meer." Het gaat om de Brabantse Woonlastenverzekering (tot nu toe 9 aanvragen), de Brabantse Verkoopgarantie (240), de Brabantse Starterslening (200) en de Brabantse Waardebescherming (niet van toepassing). Geen enorme aantallen, maar dat is verwonderlijk noch bezwaarlijk, meent Van Heugten. "Alleen mensen die daadwerkelijk de afgelopen periode bezig waren een huis te kopen, konden een beroep op de regeling doen. Dat zijn er nou eenmaal niet zo veel. Bovendien helpen deze maatregelen niet alleen de kopers van een woning, ze dragen ook effectief bij aan het herstel van het consumentenvertrouwen."