Politie Noord- en Oost Gelderland


Politie vraagt hulp bij oplossen woninginbraken


Zutphen, 17-02-2010 o De politie is een onderzoek begonnen naar een
aantal woninginbraken in Zutphen. Zij doet een beroep op het publiek
om opvallende zaken, waaronder kentekens van verdachte autos, te
melden aan het politieteam Zutphen via 0900 - 8844.


In de maand januari en de eerste twee weken van februari hebben er in
Zutphen een tiental woninginbraken plaatsgevonden. De inbraken vinden
in de Zuidwijken (de Moesmate, Braamkamp, de Waarden) plaats, maar ook
in het Deventerwegkwartier en in het aangrenzende Eefde.


Opvallend is dat de inbrekers aan de achterzijde van de woning een
raam vernielen om binnen te komen. Hun buit bestaat meestal uit geld,
laptops, tvs of kleding.


Uit de aangiften en de ingestelde buurtonderzoeken blijkt, dat de
inbraken meestal in de namiddag of het begin van de avond plaats
vinden. De politie heeft nog onvoldoende daderinformatie en vraagt
bewoners oplettend te zijn. Het kan zijn dat de inbrekers vooraf een
woning observeren en hierbij gebruik maken van een auto. Ook het
glasgerinkel zou aandacht van buren kunnen wekken. Mocht men opvallend
gedrag van onbekenden in de woonbuurt waarnemen, dan is een tip
richting de politie zeer welkom.