Gemeente Barendrecht

17 februari 2010

024

Regionaal Sportakkoord IJsselmonde ondertekend

BARENDRECHT (woensdag 17 februari 2010) - De wethouders van de gemeenten Barendrecht, Al-brandswaard, Ridderkerk en Rotterdam en dagelijks bestuurders van de deelgemeenten IJsselmonde, Hoogvliet, Feijenoord en Charlois ondertekenden vandaag in het gemeentehuis van Barendrecht een intentieverklaring, waarin de ambitie wordt uitgesproken intensiever te gaan samenwerken op sportgebied. Uitgangspunt voor dit zogenaamde Regionale Sportakkoord IJsselmonde is dat samenwerking kan leiden tot efficiency- en/of kwaliteitsverbeteringen voor de deelnemende (deel)gemeenten. Hierdoor kunnen de sportmogelijkheden voor de bewoners van het eiland IJsselmonde beter op niveau gehouden of verbeterd worden.

Op dit moment ervaren de gemeenten dat ze tegen de grenzen van hun eigen mogelijkheden aanlopen bij onder andere de aanleg en het beheer van accommodaties, het organiseren van grotere evenementen, het bieden van mogelijkheden voor topsporters, breedtesport, sportmogelijkheden voor kwetsbare groepen, verenigingsondersteuning en verbinding van de sport met gezondheid, onderwijs en cultuur. Naast kwaliteitsverbetering en kostenbesparing verwachten de gemeenten ook dat samenwerking het ontsluiten van subsidies, ondersteuning vanuit stedelijke, provinciale en landelijke organisaties en het aansluiten bij het Olympisch Plan 2028 beter mogelijk maakt.

De deelnemende gemeenten gaan als eerste onderzoeken op welke gebieden de samenwerking het meest kansrijk is. Na de benodigde besluitvorming in de betreffende gemeenten kan vervolgens tot realisatie worden overgegaan.


Noot voor redacties