Gemeente Helmond


Persoonlijke ondersteuning in het theater

Op 11 februari maakten acteurs aan zon 250 cliënten van de Zorgpoort duidelijk wat de wijzigingen in de huishoudelijke verzorging voor hen inhouden.

Op 11 februari werden zon 250 cliënten van de Zorgpoort getrakteerd op een middagje theater. Andre Rieu? Bennie Neijman? Zuidelijk toneel? Nee, Persoonlijke Ondersteuning! Geen bekende Nederlanders of Shakespeare, maar acteurs die aan de cliënten duidelijk maakten wat de wijzigingen in huishoudelijke verzorging door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor hen inhouden.

Persoonlijke ondersteuning en MAATwerk

In een goed gevuld Speelhuis vertelde wethouder Boetzkes (Jeugd, Welzijn, Onderwijs en Sport) gepassioneerd over Persoonlijke Ondersteuning. Ik neem u graag mee terug naar de zomer van 2008. De wachtlijsten in de zorg groeiden. De personeelskrapte in de zorg nam toe. De AWBZ versoberde. En de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kreeg zijn beslag. In dat spanningsveld werd de noodzaak om in beweging te komen steeds groter. Wil je een sociale, zorgzame stad zijn, zoals Helmond dat wil? Dan heb je juist nu de kans. Deze kans heeft de wethouder gegrepen om samen met een groep creatieve ambtenaren, zorgaanbieders, cliënten en instellingen aan de slag te gaan. Het resultaat? Persoonlijke Ondersteuning en MAATwerk.

In een notendop

Persoonlijke Ondersteuning is simpelweg: poetshulp, met een klein plusje signalering. Het uitgangspunt is dat mensen zich zo veel en zo lang mogelijk zelf willen en kunnen redden. Ofwel, we gaan uit van wat men wèl zelf kan of wèl zelf kan organiseren. Daarbij worden deze hulpvragers ondersteund waar nodig. Door familie, vrienden, buren. Door collectieve voorzieningen zoals wassen en strijken. En door professionele organisaties wanneer professionele hulp nodig is.

MAATwerk houdt in dat een MAATwerker een cliënt bezoekt om zijn situatie in kaart te brengen. In maximaal 12 uur bespreken de cliënt en de MAATwerker wat de hulpvraag is, wat de situatie van de cliënt is en welke mogelijkheden en wensen er zijn. Samen maken ze vervolgens een plan waarin beschreven wordt hoe de cliënt geholpen wordt. Dit plan helpt bij het vaststellen van een indicatie voor huishoudelijke hulp. Die indicatie geldt vervolgens voor 5 jaar. Het plan biedt ook een handvat om het leven nog leuker te maken. Bijvoorbeeld door aanmelding voor activiteiten in het wijkhuis.

Bis?

De cliënten kwamen wat terughoudend binnen. Men wist niet goed wat ze deze middag mochten verwachten. Wat betekent Persoonlijke Ondersteuning en MAATwerk nu eigenlijk? En vooral, wat betekenen alle veranderingen voor mij persoonlijk? Waren opmerkingen die bij binnenkomst werden geplaatst. Na de interactieve scènes met de acteurs was men al wat milder. Natuurlijk bleven er vragen en liet niet iedereen het achterste van zijn tong zien. Maar over het algemeen waren de reacties bij het naar huis gaan gematigd positief en men had een beter beeld bij PO en MAATwerk. Over de gekozen communicatievorm was men enthousiast: Dit is weer eens wat anders dan onleesbare, saaie tekst.

In de wijken

Gemeente Helmond vindt het belangrijk om alle cliënten op dezelfde wijze te informeren. Vandaar dat in maart dezelfde voorstelling in de Helmondse wijken gehouden wordt:

* Op donderdag 11 maart in de ochtend Geseldonk (Mierlo-Hout)
* Donderdag 11 maart in de middag in MFC Stiphout (Stiphout)
* Dinsdag 16 maart in de ochtend in de Brem (Rijpelberg en Brouwhuis)

* Dinsdag 16 maart in de middag in de Lier (Helmond Oost)
* Donderdag 18 maart in de ochtend in het Patronaat (Helmond West)
* Donderdag 18 maart in de middag in de Terp (Helmond Noord)

De cliënten worden persoonlijk voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. Bij de bijeenkomsten zijn, net als in 't Speelhuis, consulenten van de Zorgpoort aanwezig, zodat cliënten direct vragen kunnen stellen.