Gemeente Bernheze


Collegebesluiten 9 februari 2010

Instelling intergemeentelijke Commissie Bezwaarschriften Bernheze - Maasdonk
Het college van burgemeester en wethouders gaat de raad voorstellen in te stemmen met de instelling van een intergemeentelijke Commissie Bezwaarschriften Bernheze en Maasdonk.

Centrum Heesch, opstellen bestemmingsplan, offerte en globale planning

De Raad van State onthield goedkeuring aan bestemmingsplan `Centrum Heesch'. Voor dit plangebied wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in de tweede helft van 2010 aan de Raadscommissie Ruimtelijke Zaken aangeboden, waarna vaststelling van het bestemmingsplan in de eerste helft van 2011 plaatsvindt.

Subsidie Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten heeft het ministerie van VROM eenmalig een subsidie toegekend voor het project Bosschebaan 9-11 in Heesch. Deze subsidie zal ingezet worden om de verkoopprijzen binnen dit project te verlagen.

Adresgegevens

Bezoekadres: De Misse 6,
5384 BZ Heesch
Postadres: Postbus 19,

5384 ZG Heesch
gemeente@bernheze.org
Tel. (0412) 45 88 88
Fax (0412) 45 46 35