Medisch Spectrum Twente


Enschede, 17 februari 2010

Na instemming gemeenteraad en Raad van Bestuur

Gemeente Enschede en MST tekenen akkoord nieuwbouw

Wethouder Eric Helder, namens de gemeente Enschede en de heer Kingma van het Medisch Spectrum Twente hebben woensdag 17 februari het akkoord tussen beide partijen getekend over de geplande nieuwbouw van het MST. De gemeenteraad en de Raad van het Bestuur hadden al eerder ingestemd met het principeakkooord van september vorig jaar. Door de ondertekening kan het MST daadwerkelijk aan de slag met de nieuwbouw. Als alle procedures zijn doorlopen en de financiering is afgerond, kunnen naar verwachting deze zomer kort na de bouwvakvakantie de eerste werkzaamheden beginnen.

Belangrijke onderdelen van het akkoord zijn het gebruik van de Van Heekgarage voor de bezoekers van het MST en de lening die gemeente Enschede verstrekt voor de financiering van de nieuwbouw. Door het gezamenlijk gebruik van de Van Heekgarage is de bouw van een nieuwe parkeergarage niet nodig. Hiermee is dit een slimme en duurzame aanpak.

Om voor bezoekers van het ziekenhuis de Van Heekgarage op een goede manier te kunnen laten functioneren, zijn drie grotere aanpassingen nodig. Er komt een derde ingang van de garage aan de zuidkant in het verlengde van de Kuipersdijk. Daarnaast wordt een ondergrondse verbinding gemaakt vanuit de garage naar de ontvangsthal van het MST. Deze verbinding wordt voorzien van een roltrottoir (tapis-roulant). Op het plein voor het MST maakt de gemeente een nieuw stijgpunt (in- en uitgang) naar de garage. De kosten voor de aanpassing van de garage zijn voor de gemeente Enschede, maar de inkomsten van het parkeren gaan ook volledig naar de gemeente.

Ontwikkeling Ariënsplein

Een specifiek onderdeel van de overeenkomst is de ontwikkeling van het Ariënsplein. In de recentelijk door de gemeenteraad vastgestelde visie op de binnenstad wordt voor de locatie Ariënsplein het functionele ontwikkelingskader Kennis, Technologie & Zorg meegegeven. Deze ontwikkeling wordt door MST, maar ook door andere partners in de stad sterk gesteund. Voor de herontwikkeling van het Ariënsplein binnen deze kaders werken gemeente en MST samen aan een concept dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Nieuwbouw aanwinst binnenstad

Op meerdere momenten heeft het MST aangegeven de ambitie te hebben een geheel nieuw ziekenhuis te bouwen aan de Haaksbergerstraat. Dit nieuwe ziekenhuis moet vanzelfsprekend voldoen aan alle moderne eisen en architectonisch een voorbeeld

zijn. Door de nieuwbouw zal in ruimtelijk opzicht veel meer een eenheid ontstaan met de binnenstad van Enschede.

De gemeente Enschede ondersteunt de plannen van MST. Allereerst vanwege de betekenis van een nieuw ziekenhuis als topvoorziening voor stad en regio. Maar ook als een bijdrage in de realisering van de ambities van de gemeenteraad tot vergroting en versterking van het centrum van Enschede.