Antillenhuis


Gezaghebber ondertekent samenwerkingsovereenkomst met Den Haag

Foto: Nico van der Ven

Den Haag - Op vrijdag 29 januari heeft Gezaghebber Lizanne Dindial een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Den Haag, het eilandgebied Curaçao en het land Aruba ondertekend. Burgemeester Van Aartsen heeft namens gemeente Den Haag ondertekend en voor Aruba ondertekende premier Mike Eman.

Gemeente Den Haag voert in het kader van Wereldburgerschap een actief samenwerkingsbeleid gericht op de landen van herkomst van de vier grootste migrantengroepen in Den Haag. Het uiteindelijke doel is om een beter begrip te laten ontstaan tussen de bestuurders en de burgers van de gemeente. Suriname, Marokko en Turkije gingen de Nederlandse Antillen en Aruba al voor.

Ongeveer veertienduizend Hagenaars zijn afkomstig van of hebben hun wortels op de Antillen. De overeenkomsten richten zich op uitwisseling van kennis en ervaring en het ontwikkelen van twinnings. Samenwerkingsthema's zijn onder meer burgerschapsinitiatieven, bewonersparticipatie, gezinsondersteuning, economie, cultuur, good governance, leefbaarheid en stadsverfraaiing.

De Haagse wethouder Baldewsingh (burgerschap) heeft de afgelopen twee jaren samen met gedeputeerde Alcalá-Wallé (onderwijs, sport en cultuur) gesprekken gevoerd die geleid hebben tot deze overeenkomst. Op een aantal onderdelen heeft in de afgelopen periode al samenwerking plaatsgevonden. Zo is kennis uitgewisseld over de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs op Curaçao evenals ondersteuning van de wijkaanpak op Curaçao.

In de beginfase zal de nadruk liggen op de samenwerkingsgebieden waar Opzetten van buurtcentra, het tegengaan van huiselijk geweld en de aanpak van groene ruimtes (buurtverfraaiing)

Gezaghebber Dindial is van mening dat het erkennen van het belang van de landen van herkomst een signaal af geeft aan de inwoners van de gemeente, waar ze ook vandaan mogen komen, dat hun aanwezigheid in de gemeente waardevol is en serieus genomen wordt .
---

Gepubliceerd op: 17-02-2010 Bron: Antillenhuis