UMC St Radboud


Vier onderzoekers van UMC St Radboud ontvangen Kolffsubsidie 17-02-2010
logo Nierstichting

Vier onderzoekers van het UMC St Radboud hebben van de Nierstichting een Kolff-subsidie ontvangen. Het gaat om zeer uiteenlopende onderzoeksvoorstellen, die de breedte en kwaliteit van het Nijmeegse nieronderzoek onderstrepen.

De Kolff-subsidies werden toegekend aan:

* Suzanne Heemskerk (Intensive Care Geneeskunde) voor haar onderzoek naar het terugdringen van de kans op nierfalen na een openhartoperatie.

* Heleen Arts (Antropogenetica) voor haar onderzoek naar nefronoftisis-geassocieerde aandoeningen. Nefronoftisis leidt tot cystenieren en nierfalen bij kinderen en jongeren.
* Joris Robben (Fysiologie) voor zijn onderzoek naar de rol van een recent ontdekt oppervlaktemolecuul (de succinaat-receptor-1) in de door de nieren gereguleerde vochtbalans in het lichaam en het ontstaan van nierschade.

* Angelique Rops (Nierziekten) voor haar onderzoek naar behandeling van nierziekte (ontsteking van de nierfiltertjes, glomerulonefritis) via een type suikermoleculen op het oppervlak van niercellen (heparansulfaat).

Het Kolff Programma van de Nierstichting is een stelsel van persoonsgebonden beurzen voor getalenteerde jonge nieronderzoekers, dat ondersteuning biedt in alle fases van de carrière. De Nierstichting wil zo de wetenschappelijke infrastructuur versterken en de relatie met de onderzoekers een positieve impuls geven. Toepassing van de onderzoeksresultaten wordt gestimuleerd.