Gemeente Harderwijk


60.000 euro beschikbaar voor evenementensubsidie

17/02/2010

Ter ondersteuning van de organisatie van evenementen in Harderwijk en Hierden heeft de gemeenteraad voor dit jaar opnieuw ⬠60.000 beschikbaar gesteld. Met deze subsidie stimuleert de gemeente initiatieven van evenementen die Harderwijk en Hierden meer uitstraling geven en daarmee de stad sterker promoten.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal criteria. Het evenement:

- past binnen het evenementenbeleid van de gemeente.
- geeft Harderwijk uitstraling en heeft een promotionele waarde voor de stad.

- sluit aantoonbaar aan bij nieuwe consumententrends.
- is aantoonbaar een vernieuwing ten opzichte van het bestaande aanbod.

- draagt bij aan verbreding van de huidige evenementenkalender van Harderwijk.

- draagt bij aan de doelstelling om tot meer meerdaagse evenementen te komen.

Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden of vraag het formulier aan via a.hesselink@harderwijk.nl. Het formulier kunt u richten aan gemeente Harderwijk, afdeling Ruimte & Economie, postbus 149, 3840 AC Harderwijk. Voeg naast het aanvraagformulier ook een financieel overzicht van het evenement bij. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 15 maart 2010 binnen zijn.

Informatie: afd. Ruimte & Economie, tel. 411 351.


____________________