Gemeente Rheden

Rheden zoekt aansluiting op glasvezelnetwerk

De gemeente Rheden is sinds december 2009 aangesloten op het glasvezelnetwerk van de Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA). Hiermee maakt de gemeente Rheden het andere non-profitorganisaties in de gemeente mogelijk om nu of in de toekomst tegen lagere kosten aan te sluiten op een snelle internetverbinding.

Een snel en betrouwbaar ICT-netwerk is in deze tijd onmisbaar. De Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA) is zes jaar geleden opgezet door de gemeente Arnhem, Surfnet en het RijnIJssel college. Inmiddels bestaat de stichting uit meer dan twintig deelnemers.

Wethouder Joop Kock heeft de aansluiting van de gemeente Rheden bij SSGA gestimuleerd omdat dit ook andere non-profitorganisaties zoals onderwijsinstellingen, bibliotheek en zorginstellingen de mogelijkheid geeft om tegen een geringe bijdrage aan te sluiten. Het tracé tussen Arnhem en De Steeg is gefinancierd door de gemeente Rheden.

Schoolbesturen en enkele zorginstellingen hebben serieuze belangstelling getoond om aan te sluiten. De huidige economische situatie maakt wel dat niet alle partijen de benodigde kosten op korte termijn kunnen vrijmaken. Dit neemt niet weg dat een goede basis is gelegd met de nu gerealiseerde glasvezelverbinding.

Voor de gemeentelijke organisatie biedt de aansluiting ook een aantal voordelen. De dienstverlening richting de burger wordt in de toekomst steeds verder gedigitaliseerd. De kwaliteitsverbetering van het netwerk komt daarbij goed van pas.

Ook de verbinding tussen gemeentehuis en een aantal decentrale vestigingen wordt beter. Hierdoor kunnen een aantal ICT-voorzieningen elders worden gestald, zoals een deel van de telefooncentrale. De kwetsbaarheid bij storingen neemt hierdoor af. Later dit jaar wordt ook het servicecentrum in Velp op het netwerk aangesloten.