Gemeente Maassluis

College beantwoordt vragen van de VSP over de bereikbaarheid van het Vlietlandziekenhuis

De gemeenteraadsfractie van de VSP heeft schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de bereikbaarheid van het Vlietlandziekenhuis.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:


1. Deelt het college de bezorgdheid van de Verenigde Senioren Partij (VSP) betreffende

dit probleem met het openbaar vervoer?

Het Vlietlandziekenhuis is met het openbaar vervoer vanuit de meeste locaties

binnen Maassluis binnen een reistijd van 30 tot 40 minuten te bereiken. Daarbij wordt

er een frequentie van minimaal één reismogelijkheid per 30 minuten geboden. Deze

vervoermogelijkheden sluiten volledig aan op het Programma van Eisen

Busconcessies van de stadsregio Rotterdam. Wij kwalificeren deze

vervoermogelijkheden dan ook niet als problematisch.


2. Is het college bereid om met betrokken partij (Qbuzz) het voorstel van de Verenigde

Senioren Partij te bespreken om te komen tot een gunstige oplossing?

Zoals wij in ons eerste antwoord hebben aangegeven beoordelen wij het huidige

openbaar vervoersaanbod op de verbinding naar het Vlietlandziekenhuis niet als

problematisch. Niettemin delen wij uw mening dat het halteren van lijn 137 bij het

ziekenhuis, zoals u voorstelt, een verbetering kan geven op deze relatie. Anderzijds

mag hierbij de functie van lijn 137, snelbusdienst naar Schiedam-centrum, niet uit het

oog worden verloren. Het extra halteren bij het ziekenhuis kan immers afbreuk doen

aan deze functie en daarmee aan de waarde die juist door de huidige gebruikers aan

deze lijn wordt gehecht.

Wij zullen dan ook uw voorstel tot wijziging van de lijnvoering van buslijn 137 aan de

openbaar vervoersautoriteit i.c. de stadsregio Rotterdam voorleggen en u van de
reactie van de stadsregio in kennis stellen