Saxion Hogescholen
BR>

wo 17 februari 2010

Saxion: stadsrand kan werkgelegenheid opleveren

Uit het rapport 'Economische effecten stadsrandgebied' van onderzoekers Theo De Bruijn en Goos Lier van het Saxion kenniscentrum Leefomgeving blijkt dat de kans op een hoog rendement in de stadsranden vooral wordt bepaald door de mate waarin een gemee

In een eerste schatting hebben De Bruijn en Lier afgeleid dat multifunctionele landbouw en overige bedrijven de komende vijf à tien jaar in het stadsrandgebied van Enschede een werkgelegenheid kunnen leveren van 200 tot 250 banen.

Theo de Bruijn concludeert: "Het stadsrandgebied van Enschede heeft enorm veel kwaliteit dat ook een behoorlijke economische potentie heeft. Die potentie is met relatief geringe gemeentelijke investeringen te realiseren. Het zoeken van de juiste samenwerkingspartners en het smeden van effectieve samenwerkingsarrangementen, inclusief investeringsplannen, is de kern van een vitaal stadsrandenbeleid; een beleid dat juist de aanwezige kwaliteit ook beschermt".

De Bruijn en Lier stellen wel dat de genoemde potentie niet automatisch zal worden gerealiseerd. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen en onderzoek nodig. Een deel van dit onderzoek zal plaatsvinden in het nieuw gestarte Interreg-project Sustainable Urban Fringes. In dit internationale project vormen Enschede, Hengelo, Almelo en Saxion de Nederlandse partners. Daarnaast wordt ook samengewerkt met de regio Twente, de provincie Overijssel en het ministerie van VROM.

Uitreiking rapport
Op donderdag 18 februari overhandigt bestuursvoorzitter Wim Boomkamp van Saxion het rapport aan wethouder Jelmer van der Zee van de gemeente Enschede.


------------------------------------------ EINDE PERSBERICHT
---------------------------------------

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr.ir. Theo de Bruijn, lector Duurzame Leefomgeving bij Saxion, tel. 053 - 487 14 98 secr. Leefomgeving) t.j.n.m.debruijn@saxion.nl.

Mediavertegenwoordigers zijn van harte welkom bij de presentatie en overhandiging van het rapport op 18 februari op Saxion locatie Enschede, van 14.00 tot 15.30 uur in ruimte F1.41.


____________________ Zoek