Onnodige slachtoffers door Listeria in Duitsland en Oostenrijk

17/02/2010 16:29

EBI Food Safety

Met Listeria-besmette kaas heeft minstens zes dodelijke slachtoffers geëist in Duitsland en Oostenrijk. Gezien de lange incubatietijd kunnen nog meer slachtoffers volgen. Onbekend is hoeveel personen ziek zijn geworden.

Het Nederlandse bedrijf EBI Food Safety heeft een wereldwijd patent op Listex. Listex bestaat uit natuurlijke fagen tegen Listeria op bijvoorbeeld kaas. Fagen, de meest voorkomende micro-organismen op aarde, zijn essentieel omdat ze specifieke bacteriën doden. Verder hebben ze geen enkele invloed of functie. In Nederland, Amerika, Zwitserland en enkele andere landen kan Listex al gebruikt worden. De Europese Commissie vertraagt het gebruik van Listex in Europees verband echter al vele jaren. Listex is een technische hulpstof. Hulpstoffen vallen buiten het Europees beleid, desondanks wordt vanuit Brussel de suggestie gewekt dat voor fagen op Europees nivo eerst een kader moet worden gecreërd.

Mark Offerhaus, directeur van EBI Food Safety in Wageningen, stelt dat het toch buitengewoon merkwaardig is dat een bewezen veilig product dat al meer dan 5 jaar geleden is getest, effectief wordt geblokkeerd. De reden: Europese bureaucratie. 'In de afgelopen jaren is er in Europa iedere dag gemiddeld één dode gevallen door Listeria. Dit had voorkomen kunnen worden. Het wordt nu echt tijd dat de nieuwe Europese Commissie actie onderneemt in het belang van de Europese burger!'

Offerhaus: 'Minister Klink zal dit onderwerp bij zijn kennismakingsbezoek aan de Europese Commissie aan de orde moeten stellen. Tevens zal het nieuwe Europees Parlement actie moeten ondernemen. Er moet nu eindelijk een daadkrachtig Europees beleid komen, zodat we met zijn allen in heel Europa veilig kaas kunnen eten'.

http://www.ebifoodsafety.com