Gemeente Etten-Leur

Bergen op Zoom, 17 februari 2010

Intentieovereenkomst gezamenlijk grondwatermeetnet 9 West-Brabantse gemeenten

Stromend (grond)water houdt geen rekening met de grenzen van de verschillende beheerders. Samenwerking op het gebied van stedelijk (grond)waterbeheer is belangrijk en efficiënt. In West-Brabant is een samenwerkingsverband opgezet, genaamd Samenwerking Water West-Brabant. Deze samenwerking heeft als doel: het delen van onderlinge kennis en ervaring.

Vanuit dit overleg hebben de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Geertruidenberg, Rucphen, Zundert, Etten-Leur, Gilze en Rijen, Moerdijk en Halderberge de handen ineengeslagen om gezamenlijk een grondwatermeetnet op te zetten.

De nieuwe wetgeving zoals de Waterwet, de Wet gemeentelijke watertaken geven de gemeente meer verantwoordelijkheden in het beheer van het stedelijke oppervlaktewater en grondwater. Ook zal de gemeente een belangrijke rol gaan vervullen in het nog op te zetten waterloket. Omdat meer gemeenten in dezelfde beginfase verkeerden, is besloten om kennis en ervaring met elkaar te delen. Ook waterschap Brabantse Delta is hierbij betrokken.

Door het opzetten van een gezamenlijk grondwatermeetnet worden de volgende zaken mogelijk:

- het analyseren van problemen met grondwateroverlast of -onderlast;
- het bepalen van infiltratiekansen van afstromend hemelwater;
- het analyseren en onderbouwen van schadeclaims;
- een efficiëntere voorbereiding van infrastructureel werken en bouwprojecten;
- het bepalen van de invloed van grondwateronttrekkingen;
- het bepalen van de invloed van grondwaterstanden bij KWO (koude warmte opslag) projecten.

In de toekomst wordt ook het koppelen van metingen als grondwater, oppervlaktewater, neerslagmeters, rioolstromingen, gemalen en overstorten mogelijk om een beter inzicht te krijgen in het functioneren van het stedelijke watersysteem.

De verantwoordelijke portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten ondertekenen woensdag 24 februari een intentieovereenkomst om te komen tot een gezamenlijk grondwatermeetnet in Het Markiezenhof in Bergen op Zoom.