Nieuw innovatieprogramma van start

17/02/2010 17:37

Agentschap NL

12,5 miljoen euro voor Service Innovation & ICT

Geen papieren rekeningen of acceptgiro's meer in de brievenbus, maar voortaan alles netjes digitaal bezorgd in de mailbox. Dit is één van de vele aspecten waar het nieuwe innovatieprogramma 'Service Innovation & ICT' (SII) van het ministerie van Economische Zaken zich op gaat richten. Minister Maria van der Hoeven (EZ) gaf vandaag het officiële startsein voor dit programma. De overheid stelt voor dit nieuwe innovatieprogramma tot en met 2011 12,5 miljoen euro beschikbaar.

Doel van dit nieuwe innovatieprogramma is om van Nederland hèt Europese centrum voor slimme informatie- en mediadiensten te maken en dat Nederland het Europese kenniscentrum wordt voor de financiële logistiek (financial logistics).

Minister Van der Hoeven (EZ) gaf het startsignaal in het bijzijn van onder andere Fran(cc)oise le Bail, plaatsvervangend directeur-generaal Enterprise and Industry van de Europese Commissie, Ineke Bussemaker, Executive vice president Betalen en Sparen Rabobank Nederland, Bas Verhart, CEO Media Republic en Fred Kappetijn, directeur van het innovatieprogramma Service Innovation & ICT. De bijeenkomst vond plaats in het Dialogues House in Amsterdam, het innovatiecentrum van de ABN AMRO.

Minister Van der Hoeven vindt het nieuwe innovatieprogramma een logische stap: We kunnen niet anders dan constateren dat ICT een steeds belangrijkere rol speelt bij de innovatie van diensten. Met dit programma willen we behalve het ontstaan van nieuwe diensten ook kennis, ervaring en samenwerkingsverbanden stimuleren.

Service Innovation & ICT

In het innovatieprogramma Service Innovation & ICT (SII) gaan verschillende partijen uit de creatieve sector en de financiële sector samenwerken. ICT speelt in deze sectoren vaak een drijvende en veelal beslissende rol bij innovaties. Daarom richt het programma zich op het stimuleren van de verbinding tussen ICT en deze twee genoemde sectoren, waarbij wordt gestreefd naar samenwerkingsvormen tussen de grote bedrijven, het MKB en kennisinstellingen.

Voorbeelden zijn veiliger en slimme digitale betaaldiensten (e-betaling en e-facturering) en diensten die het mogelijk maken om veiliger, sneller en eenvoudiger informatie via verschillende media en communicatiesystemen te delen.

Service Innovation & ICT is mede ontstaan op initiatief van Novay, IIP Create en Holland Financial Centre.

Na twee jaar wordt de voortgang van dit programma geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie bestaat de optie dat Service Innovation & ICT met twee jaar verlengd wordt. Ook voor deze periode is dan 12,5 miljoen beschikbaar.

Eerste tender

Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam werd ook bekend dat de eerste tender in april wordt opengesteld. Voor deze tender kunnen bedrijven uit de financiële sector voorstellen indienen voor innovatieve methoden van e-facturering en e-betaling. Organisaties uit de creatieve sector kunnen voorstellen indienen voor het ontwikkelen van innovatieve informatiediensten waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van het groeiende aanbod van (mobiele) elektronische apparaten met slimme communicatietechnologie aan boord

Meer informatie over de tender en het nieuwe innovatieprogramma is te vinden op www.innovatieindialoog.nl - innovatieprogramma's

http://www.innovatieindialoog.nl