Gemeente Rotterdam

bliksem-schoonmaakactie in oudeland groot succes

17 februari 2010 | rotterdam | nieuwsbericht

De deelgemeente Hoogvliet heeft op 8 februari samen met een aantal gemeentelijke diensten een zogenaamde "Grijze Actie" uitgevoerd om buitenruimteproblemen en overlast in de openbare ruimte aan te pakken. De onaangekondigde schoonmaakactie was een groot succes en duurde van 17.00 tot 21.00 uur. Deelnemers aan de actie waren de deelgemeente Hoogvliet, Roteb, Gemeentewerken, Woonbron, Politie en Stadstoezicht. Bliksem-schoonmaakactie in Oudeland

De schoonmaakactie vond voornamelijk plaats in de Toscalaan, Desdemonastraat en de Tieflandstraat. De komende week wordt de actie uitgebreid naar de rest van Oudeland.

De Grijze Actie komt voort uit een inventarisatie van klachten van bewoners over buitenruimteproblemen en overlast in hun wijk, naar aanleiding van de presentatie van de resultaten van de Leefbaarheidsmonitor 2009 in alle Hoogvlietse wijken en tevens uit overleggen met bewoners uit de buurt. Als grootste klacht en ergernis werd het `vuil op straat' genoemd.

De actie had tot doel om een grote schoonmaak in de wijk te houden. Bij veel containers werd vuil verwijderd. Ook werd bij verraste bewoners aangebeld en aangeboden om grof vuil af te voeren. Veel wijkbewoners maakten daar gebruik van. Rondslingerende fietsen, fietswrakken en aanhangwagens werden als waarschuwing gestickerd door Stadstoezicht. De eigenaar werd gesommeerd de eigendommen binnen een week uit de openbare ruimte te verwijderen.

Gemeentewerken verrichtte veel bovengronds werk, zoals het verwijderen van kapotte hekken. De komende week worden werkzaamheden aan de trottoirs uitgevoerd als de grond vorstvrij blijkt te zijn.

Tijdens de actie werden bewoners direct aangesproken op hun gedrag. Een dader werd bekeurd voor het dumpen van vuil op straat. Ook werden bewoners aangesproken en bekeurd voor het fietsen op de stoep.

De Grijze Actie was bedoeld als tryout en is alle deelnemende diensten en organisatie goed bevallen. Ook bewoners reageerden bijzonder positief op het initiatief. De acties worden het komend jaar in heel Hoogvliet uitgevoerd. Gelijktijdig werd door de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting, SoZaWe, politie en deelgemeente een controle uitgevoerd op overbewoning in de wijk. Ook deze actie zal de komende weken worden voortgezet.