Gemeente Delfzijl

Delfzijl verankert cultuurhistorie in beleid

Eén persoon binnen de ambtelijke organisatie aanstellen als trekker en regisseur van het thema cultuurhistorie binnen de gemeente, dat is één van de belangrijkste aanbevelingen uit de Nota Cultuurhistorie van de gemeente Delfzijl. De nota heet âGeboren uit de zeeâ.

Andere belangrijke punten uit de nota zijn het in kaart brengen van alle historische bouwwerken en landschappelijke waarden. Daarnaast voorziet de nota in een koppeling van cultuurhistorie, recreatie en toerisme.

Â

Digitaal overzicht cultuurhistorische waarden

Uit de nota blijkt dat er binnen de gemeentelijke organisatie al veel aandacht was voor de cultuurhistorie, maar dat dit beleid versnipperd was. Nu er een nota cultuurhistorie is, komen al deze losse eindjes bij elkaar, zodat de gemeente eenduidig beleid kan voeren en cultuurhistorische elementen beter kan beschermen en etaleren. De gemeente is al begonnen met het in kaart brengen van alle historische bouwwerken en landschappelijke waarden in de gemeente. Omdat deze gegevens ook digitaal beschikbaar zijn, is het eenvoudig om ruimtelijk overzicht te hebben van waar de cultuurhistorische waarden zitten.

Â

Versterken cultuurhistorische identiteit

Een andere belangrijke aanbeveling uit de nota is het versterken van de plaatselijke identiteit, deze hangt nauw samen met de kennis van het gebied. Daarom is het belangrijk om bewoners te informeren en betrekken bij de ontwikkeling van het cultuurhistorisch erfgoed. Een mooi voorbeeld van het betrekken van kinderen is het onderwijsprogramma over cultuurhistorie Fivelsgoud van het IVAK. Het positief uitdragen van de plaatselijke identiteit is belangrijk voor de betrokkenheid en beleving van de inwoners en het is een stimulans voor het verbeteren van toerisme en recreatie. Bovendien speelt cultuurhistorie een belangrijke rol bij de vestigingskeuze van mensen. Door het zichtbaar maken van de cultuurhistorische waarden, kan de gemeente hier recreatieve voorzieningen aan koppelen. Denk aan wandelroutes langs de wierden, goed foldermateriaal of een website. Het is aan de raad om de nota vast te stellen.