European Parliament

Denk na voordat je iets online zet!

Informatie - 16-02-2010 - 14:29 Mensen kunnen een dubbel virtueel leven hebben - uit Alter ego exhibities van Robbie Cooper

Mensen kunnen een dubbel virtueel leven hebben - uit Alter ego exhibities van Robbie Cooper

Zo'n 75% van de Europese jongeren gebruikt sociale netwerksites zoals Facebook en MySpace. Maar hoe staat het eigenlijk met de bescherming van privacy online? Tijdens een seminar op 9 februari (Veiliger Internet Dag 2010) in Straatsburg discussieerden jongeren en deskundigen uit Europa over het aanpakken van de privacyrisico's voor minderjarigen.

Veiliger Internet Dag (Safer Internet Day) is een wereldwijd evenement, dat is gericht op de bewustmaking van kinderen en jongeren met betrekking tot de potentiële risico's die ze online kunnen tegenkomen. Het wordt sinds 2004 ieder jaar gehouden op initiatief van het INSAFE, een netwerk van bewustmakingcentra gefinancierd door het veiliger internetprogramma van de EU.

Van de 75% van de jongeren in Europa die gebruik maken van sociale netwerksites blijkt 50% van de tieners persoonlijke informatie prijs te geven op het web. Het gebruik van sociale netwerken blijkt verder behoorlijk toegenomen; het afgelopen jaar zelfs met 35% in Europa en dit cijfer zal naar verwachting tegen 2012 meer dan verdubbelen tot 107.4 miljoen gebruikers.

Chantage en intimidatie

Op het seminar in het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg dat georganiseerd werd door de Europese Commissie, liet Michel Walrave van de Universiteit Antwerpen weten dat de meest voorkomende risico's voor jongeren die gebruik maken van sociale netwerksites sociale risico's zijn, "zoals chantage, intimidatie en cyberpesten" (meer dan de helft van de Poolse tieners zou hiervan slachtoffer zijn).

Ook het gebrek aan bewustzijn van de toegankelijkheid van derde personen zoals werkgevers en docenten tot bepaalde informatie zou een probleem zijn. Het publiceren van persoonlijke informatie of foto's kan immers leiden tot pijnlijke situaties. Met name het - vaak ongewild door middel van tags - verschijnen van persoonlijke foto's op bijvoorbeeld Facebook kan tot ongewenste situaties leiden.

Grainne Walsh (Ierse Awareness Centre) presenteerde een Watch your space-campagne, dat een verantwoord gebruik van sociale media en de noodzaak van kritisch denken bevordert. "De belangrijkste boodschap van deze campagne was eenmaal posten, voor altijd online", zo legde ze uit. Volgens Deborah Elalouf van het Franse bewustwordingscentrum "weten de meeste tieners over veiligheidsaspecten online, maar ze passen deze niet echt toe".

EU introduceert sociale netwerkbeginselen

De Europese Commissie is ondertussen met de grote sociale netwerksites overeengekomen om jongeren die door onwetendheid hun privacy en veiligheid in gevaar brengen, beter te beschermen. Het gaat onder meer om Facebook, MySpace, YouTube, de Franse videowebsite Dailymotion en Habbo Hotel, de populaire virtuele wereld voor kinderen..

Volgens Dieter Carstensen van de sociale netwerksite Piczo "moeten we een cultuur van positief gedrag op sociale netwerken opbouwen. Er moet een manier zijn om positief digitaal burgerschap te onderschrijven".

Het Europees Parlement heeft in 2008 een voorstel gedaan aan de Raad over de verbetering van de veiligheid op internet in verband met de bescherming van persoonsgegevens en de eerbiediging van het privé- en gezinsleven.