GroenLinks Nijmegen


De Goffert môt groen blieve!

Woensdag 17 februari 2010, 17:31u -

* groen

De Goffert môt groen blieve!

GroenLinks wil geen topsporthal in het monumentale Goffertpark. GroenLinks wil het groen in het Goffertpark waar veel mensen verblijven en recreëren behouden. Het park bevat waardevolle cultuurhistorische paden, bosjes en bomen. De plannen voor een hal midden in het bos en een parkeergarage op de open weide bij de boerderij zijn een bedreiging voor het bijzondere park. Er zijn prima alternatieve locaties voor de topsporthal in de buurt van de Goffert, zoals op de plek van de huidige Jan Massinkhal of op het DSB-terrein.

Geen tweede Triavium
GroenLinks is zeker niet tegen de komst van een Huis voor de topsport, maar maakt zich wel zorgen over de betaalbaarheid. De topsporthal inclusief tweede ring voor het stadion gaat 85 miljoen euro kosten. De gemeente heeft zelf al 6 miljoen euro voor het project gereserveerd. Verder hoopt men dat de provincie en Europa meefinancieren. Er bestaat echter een kans dat de gemeente nog meer moet investeren. Wij willen geen Arnhemse Gelredome-toestanden of een tweede Triavium. We moeten dus kritisch kijken naar de financiële onderbouwing van de plannen. We willen hier in ieder geval niet nog meer gemeenschapsgeld in steken. Dat geld besteden we liever aan sport voor iedereen; breedtesport. De tweede ring van het stadion dient NEC zelf te betalen.

Parkeeroverlast samen oplossen
De overlast van parkerende bezoekers tijdens wedstrijden van NEC moet in samenspraak met de wijkbewoners door de gemeente en NEC opgelost worden. Auto's parkeren nu hinderlijk en in het groen. Dit levert onveilige situaties op. De bewoners zijn het meer dan beu. In het verleden heeft NEC beloofd dat er meer en bewaakte fietsenstallingen zouden komen. Hier is nog niets van terecht gekomen. GroenLinks vindt dat de auto's niet meer in de wijk geparkeerd moeten worden, maar op parkeerterreinen, zoals bij het CWZ en 52 degrees.