Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2010Z03242

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over afgewezen informatieverzoeken van een student. (Ingezonden 17 februari 2010)


1
Kent u het bericht "School dwingt student tot excuses informatieverzoek"? 1)


2
Is het waar dat de Haagse Hogeschool een student heeft gedwongen een nieuw afstudeeronderzoek te doen en excuses aan te bieden aan gemeenten aan wie hij met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om informatie had gevraagd?


3
Deelt u de mening dat de WOB er is om burgers (ook studenten) van de door hen gewenste informatie te voorzien? Zo nee, waarom niet of niet in dit geval? Zo ja, hoe beoordeelt u het optreden van de Haagse hogeschool i.c.?


4
Hoe beoordeelt u de brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin gemeenten een strategie aan de hand wordt gedaan om de betrokken student te ontmoedigen 2)?


5
Deelt u de mening dat het niet tot de taken van de VNG behoort burgers te frustreren in hun zoektocht naar informatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid VNG aan te spreken op de gevolgde werkwijze?


6
Bent u bereid de Haagse Hogeschool aan te spreken op de vergaande inbreuk op de vrijheid van een student om de informatie te verzamelen die hij nodig acht voor zijn studie? Zo nee, waarom niet?


1) Nu.nl, 15 februari 2010
http://www.nu.nl/binnenland/2185041/school-dwingt-student-excuses-informatieverzoek.html
2) VNG, 12 februari 2010
http://www.vng.nl/eCache/DEF/94/171.html