Ingezonden persbericht

Woensdag 17 februari: Vice-fractievoorzitter PvdA op campagne in Haarlem

Jeroen Dijsselbloem bezoekt Moedercentrum in Delftwijk

Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem brengt woensdag 17 februari een campagnebezoek aan Haarlem. De vice-voorzitter van de PvdA-fractie bezoekt vanaf 10:15 uur samen met de PvdA Haarlem Moedercentrum Noor in Delftwijk. 's Middags is hij te gast in brede school De Piramide in Meerwijk, waar de Provinciale Statenfractie van de PvdA de conferentie Zorg om Jeugd organiseert.

Haarlem telt vier moedercentra, die voor zowel allochtone als autochtone vrouwen in de wijk gelegenheid bieden tot ontwikkeling en ontmoeting. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan emancipatie van met name allochtone Haarlemse vrouwen. Jeroen Dijsselbloem krijgt uitleg over het moedercentrum en gaat in gesprek met een daar actieve kookgroep.

De PvdA vindt de moedercentra belangrijk voor Haarlem, omdat ze een bijdrage leveren aan de emancipatie en ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. De PvdA heeft zich daarom de afgelopen jaren ingezet voor behoud en structurele financiering van de moedercentra. De komende vier jaar wil de PvdA dat er naast moedercentra ook vadercentra komen, waarin ook aandacht wordt besteed aan sociale interacties en opvoeding in de Nederlandse samenleving.

Na afloop van het bezoek aan moedercentrum Noor is Jeroen Dijsselbloem te gast in brede school De Piramide in Meerwijk. Daar organiseert de Provinciale Statenfractie van de PvdA tussen 13:30 en 17:30 de conferentie Zorg om Jeugd over de jeugdzorg en het jeugdbeleid. Inloop is vanaf 13:00 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom de conferentie bij te wonen in openbare basisschool De Piramide, Erasmuslaan 3 in Haarlem.

Noot voor redacties