Gemeente Loppersum

17 februari: Uitgifte nieuwbouwkavels Loppersum en Middelstum

Loppersum, 16 februari 2010

Â

Op woensdag 17 februari vanaf 19.00 uur vindt in het gemeentehuis de uitgifte van de nieuwbouwkavels in Loppersum en Middelstum plaats. Notaris Huitsing voert de loting uit.

Â

In de gemeente Loppersum worden twee nieuwbouwprojecten gefaseerd gerealiseerd: de eerste fase bestaat uit 16 woningen aan de rand van Loppersum (Over de Wijmers) en 17 woningen aan de rand van Middelstum (Zuidrand). Geïnteresseerden konden zich tot 12 februari jl. inschrijven.

Â

De procedure

Loting zal als volgt plaatsvinden: de notaris trekt een inschrijvingsformulier. Op het inschrijvingsformulier heeft de inschrijver één of meerdere voorkeuren in volgorde aangegeven. De inschrijver krijgt de eerste voorkeur toegewezen.

Â

Indien de eerste voorkeurskavel reeds is toegewezen, wordt de tweede voorkeurskavel toegewezen. Als deze ook al is toegewezen wordt de derde voorkeur toegewezen en zo verder. Wanneer alle voorkeuren van een inschrijver al zijn toegewezen wordt de inschrijver op de wachtlijst voor de eerste voorkeur geplaatst. Aangezien er in het uitbreidingsplan van Middelstum geen dubbele reserveringen zijn, wordt er alleen geloot voor het nieuwbouwplan in Loppersum (Over de Wijmers).

Â

Programma

18.45 uur Ontvangst

19.00 uur Welkomstwoord wethouder H.H. Smit

19.05 uur Start verloting nieuwbouwkavels door Notaris Huitsing

19.30 uur Afsluiting

Â

Planning

De verwachting is dat de uit te geven kavels uiterlijk 1 augustus 2010 bouwrijp zullen zijn. Tot dat moment kunnen kavelkopers werken aan planvorming.