Gemeente Utrecht


| |
|Datum 5 februari 2010                        |
|                                   |
|Jury prijsvraag 'Waar laat ik mijn fiets?' kiest uit 30 inzendingen  |
|De gemeente Utrecht heeft 191 inzendingen ontvangen met ideeën en   |
|suggesties voor verbetering van het fietsparkeren in de binnenstad.  |
|Tot uit België zijn reacties binnengekomen op de door         |
|verkeerswethouder Ingrid de Bondt uitgeschreven prijsvraag 'Waar laat |
|ik mijn fiets?'. De inzenders komen met suggesties voor onder andere |
|extra parkeerplekken, betere benutting van de bestaande        |
|parkeervoorzieningen en verbetering van de handhaving. Van alle    |
|inzendingen is een shortlist gemaakt van 30 ideeën en suggesties die |
|aan de jury worden voorgelegd. Op woensdag 17 februari maakt de    |
|wethouder de winnaar bekend op een feestelijke bijeenkomst op het   |
|Utrechtse stadhuis.                          |
|                                   |
|Tot 1 februari kon iedereen binnen en buiten de gemeente Utrecht   |
|meedoen aan de prijsvraag. Het gaat om creatieve ideeën, die kunnen  |
|helpen bij de gemeentelijke aanpak van het grote tekort aan      |
|fietsparkeerplekken in de historische binnenstad.           |
|Wethouder De Bondt is blij met de rijke oogst aan inzendingen:    |
|"Utrecht investeert fors in uitbreiding van het aantal        |
|fietsparkeerplekken in het Stationsgebied en in de binnenstad. Waarom |
|zouden we dan ook niet gebruikmaken van originele en slimme suggesties|
|en ideeën van bewoners en bezoekers van de stad?"           |
|                                   |
|Jury                                 |
|De bijna tweehonderd inzendingen zijn allen beoordeeld op       |
|originaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid. Op basis van deze  |
|criteria is een shortlist gemaakt van dertig inzendingen waaruit de  |
|jury de definitieve prijswinnaars kiest. Voorzitter van de jury is  |
|Willem de Jager, adjunct-directeur Duurzame Mobiliteit van Rabobank  |
|Nederland. Andere juryleden zijn Huib Baauw, bestuurslid van     |
|ondernemersvereniging Centrum Utrecht, Hillie Talens projectmanager  |
|CROW (platform voor infrastructuur, verkeer,vervoer en openbare    |
|ruimte) en Frank van der Zanden, hoofd ontwerp Openbare Ruimte van de |
|gemeente Utrecht.                           |
|                                   |
|