Provincie Noord-Holland

PERSBERICHT

Woensdag 17 februari, 13:00-17:30 uur, basisschool De Piramide in Haarlem: PvdA organiseert conferentie 'Zorg om Jeugd'

De statenfractie van de PvdA in Noord-Holland organiseert woensdag 17 februari de conferentie 'Zorg om Jeugd', over de jeugdzorg en de aansluiting op het gemeentelijk jeugdbeleid. Bij de conferentie is onder andere Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA) aanwezig. Tijdens de conferentie wordt een convenant gesloten tussen lokale en provinciale PvdA-politici over verbetering van de jeugdzorg de komende vier jaar.

PvdA-statenlid Songül Akkaya: "De provincie is verantwoordelijk voor de jeugdzorg, terwijl de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het jeugdbeleid. Zowel provinciaal als lokaal staat de PvdA voor goede zorg voor onze jongeren. Tijdens deze conferentie wil de PvdA met betrokkenen rond jeugdzorg en jeugdbeleid in gesprek over wat er beter kan. Wij zullen een convenant sluiten over de inzet van de PvdA, zowel provinciaal als lokaal."

De conferentie wordt om 13:30 uur geopend. Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem zal een inleiding verzorgen. Daarna wordt er in vier groepen uiteen gegaan, die elk een deelonderwerp zullen behandelen: de toegankelijkheid van de jeugdzorg, de lichte ambulante hulp, de coördinatie tussen gemeentelijk jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg en jeugdzorg voor jongeren die ouder zijn dan 18. Na de pauze vindt een paneldiscussie plaats onder leiding van journalist Ziggy Klazes en wordt het convenant tussen lokale en provinciale PvdA-politici ondertekend. Vanaf 16:30 uur is er een afsluitende borrel.

De conferentie vindt plaats in openbare basisschool De Piramide, Erasmuslaan 3 in Haarlem. Inloop is vanaf 13:00 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom de conferentie bij te wonen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar pvda@noord-holland.nl.


*** EINDE PERSBERICHT ***

Noot voor redacties