Gemeente Barendrecht

Persbericht gemeente Barendrecht

Ontwikkeling Zuidpolder:
Wethouder Nootenboom geeft startsein voor inrichting 17 ha Zuidpolder

BARENDRECHT ( donderdag 11 februari) ­ Op woensdag 17 februari geeft wethouder Nootenboom om 15.00 uur het startsein voor de inrichting van 17 hectare in het westelijk deel van de Zuidpolder. Te- genover Bedrijventerrein Kilweg Noord herplant de wethouder een boom van het Provinciaal fietspad in het gebied. In totaal worden acht bomen afkomstig van het provinciaal fietspad in de Zuidpolder herplant.

De gemeente Barendrecht wil het landbouwgebied tussen de bebouwde kom van Barendrecht en de Oude Maas inrichten als openlucht natuur- en recreatiegebied (de Zuidpolder). Het hele gebied beslaat 172 hectare aan grondoppervlakte. De inrichting van de Zuidpolder voldoet aan een aantal belangrijke wensen van de gemeente en haar bewoners. Zo staat in de Externe Strategische Visie 2025 bijvoorbeeld een aantal speer- punten over het verbeteren van de bestaande fiets- en wandelroutes en versterking van de recreatieve functie langs de oevers van de Oude Maas. Deze vormen van recreatie sluiten naadloos aan bij de behoeften van Barendrechtse inwoners. In de Barometer 2009 staat bovendien dat onder andere fietsen, wandelen, zwem- men en hardlopen bovenaan eindigen als het gaat om vrijetijdsbesteding. Vrijwel alleen het recreatiegebied Oude Maas beidt nu ruimte voor openlucht recreatie voor inwoners van de gemeente. De behoefte aan recre- atieruimte is daarom groot.

17 hectare natuur
Na De Kleine Duiker en het Barendbos is de inrichting van de 17 hectare in het meest westelijk deel van de Zuidpolder de volgende stap naar de realisatie van de Zuidpolder. In dit deel van de Zuidpolder staat de na- tuurbeleving voorop. In dit gebied graaft het Waterschap Hollandse Delta een tweetal recreatieplassen. Door het gebied wordt een fietspad aangelegd, die het Kilpad verbindt met de Achterzeedijk en wordt bovendien een wandelroute gerealiseerd. Tot slot komt er een aanlegsteiger en neemt De Kleine Duiker een gedeelte van het perceel bij de Achterzeedijk in beheer. Met een nieuwe steiger in het gebied zet Barendrecht de eer- ste stap voor de Blauwe Verbinding.

Samenwerken voor groen
Naast de gemeente zijn de Provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond, Rijkswaterstaat, het Waterschap Hollandse Delta en het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde betrokken bij de inrichting van het gebied. De ontwikkeling van de Zuidpolder staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het Regiopark Midden IJsselmonde (park Deltapoort). De ontwikkeling past daarnaast binnen het streekplan (Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020, RR2020) en de provinciale structuurvisie.

Groencompensatie
Op woensdag 10 februari ondertekende wethouder Bas Nootenboom in het gemeentehuis een overeenkomst met Rijkswaterstaat voor het realiseren van natuur in het oostelijk deel van de Zuidpolder. Rijkswaterstaat steltruim 4,4 miljoen euro beschikbaar voor de aankoop en inrichting van gronden in de Zuidpolder als compensa- tie van het verlies van groen door de verbreding van de A15.

Noot voor redacties


Noot voor redacties