Vrije Universiteit Amsterdam

Hedendaags extremisme en terrorisme


* Startdatum: 17-02-2010


* Tijd: 9.30


* Locatie: Universiteit Utrecht - Raadzaal - Achter Sint Pieter 200 - Utrecht


* Titel: Hedendaags extremisme en terrorisme


* Onderdeel: Faculteit der Rechtsgeleerdheid


* Wetenschapsgebied: Rechten


* Evenementtype: Congres / Symposium

Het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC) organiseert op woensdag 17 februari 2009 een seminar onder de titel: `Hedendaags extremisme en terrorisme'.

De aanslagen in New York en Washington op 11 september 2001 hebben de thema's terrorisme, extremisme en radicalisering op een wrange manier bovenaan de politieke agenda gezet. Maar wat weten we eigenlijk over deze
fenomenen, en over effecten hierop van het overheidsbeleid? De afgelopen
jaren heeft een groot aantal wetenschappers zich beziggehouden met deze
onderzoeksthema's en is er vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines
en met gebruikmaking van verschillende onderzoeksmethoden en gegevensbronnen antwoord gezocht op deze vragen. Op deze themadag brengen we inzichten uit deze verschillende onderzoeksvelden bijeen. In de ochtend zullen vormen van terrorisme en extremisme geduid worden in
internationaal en in historisch perspectief, door professor Rik Coolsaet
(Universiteit Gent) en professor Frank Bovenkerk (Universiteit van Amsterdam). Daarnaast gaat Beatrice de Graaf (Universiteit Leiden) naar
aanleiding van haar recente boek `Theater van de angst. De strijd tegen
terrorisme in Nederland, Duitsland, Italië en Amerika' in op de wisselwerking
tussen vormen van extremisme en het overheidsbeleid.

In de middag zullen verschillende vormen van extremisme en terrorisme worden beschreven. Christianne de Poot (WODC) licht de bevindingen toe van
een binnenkort te verschijnen studie naar `Jihadistisch terrorisme in Nederland'. Daarnaast is er aandacht voor extremisme in de krakerswereld
(Frank van Gemert, Vrije Universiteit Amsterdam; professor Dina Siegel,
Universiteit Utrecht), rechts extremisme (onder voorbehoud: Jaap van Donselaar, Universiteit Leiden) en dierenrechtenextremisme (Janine Janssen,
criminologe). Centraal staan overeenkomsten en verschillen tussen deze

fenomenen en de effecten van de aanpak van deze fenomenen. Er is volop

ruimte voor discussie.

Na afloop ontvangen de deelnemers bij inlevering van hun badge een exemplaar van het binnenkort te verschijnen WODC-rapport `Jihadistisch

terrorisme in Nederland'.
Bovendien ontvangen deelnemers een exemplaar van het zeer recente themanummer `Radicalisering en radicale groepen' van het Tijdschrift voor Criminologie.

Programma `Hedendaags extremisme en terrorisme' 09.30-10.00 Ontvangst / koffie
10.00-10.05 Welkom / Introductie

Ochtendsessie: Hedendaags extremisme en interacties met overheidsbeleid
Discussieleider: dr. Christianne de Poot (WODC / CIROC) 10.05-10.50 Hedendaags extremisme in internationaal en historisch perspectief - prof. dr. Rik Coolsaet (Universiteit Gent, België) 10.50-11.35 Waarom zijn er de afgelopen dertig jaar in Nederland geen fatale
terroristische aanslagen gepleegd? - prof. dr. Frank Bovenkerk (Universiteit van Amsterdam)
11.35-12.20 De `performative power' van terrorismebestrijding. De wisselwerking van extremisme en overheidsbeleid - dr. Beatrice de Graaf (Universiteit Leiden, Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme)
12.20-12.40 Discussie
12.40-13.30 Lunch

Middagsessie: Terrorisme en extremisme van binnenuit Discussieleider: prof. dr. Dina Siegel (Universiteit Utrecht / CIROC) 13.30-14.00 Jihadistisch terrorisme in Nederland - dr. Christianne de Poot
(WODC / CIROC)
14.00-14.30 Krakersbeweging in de 21e eeuw - dr. Frank van Gemert (Vrije
Universiteit Amsterdam / CIROC) en prof. dr. Dina Siegel (Universiteit Utrecht / CIROC)
14.30-15.00 Rechts extremisme - onder voorbehoud: dr. Jaap van Donselaar
(Universiteit Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen en Centre for Security, Safety & Justice)
15.00-15.30 Thee en koffie
15.30-16.00 Dierenrechtenextremisme - dr. Janine Janssen (Hoofd onderzoek van het Landelijk Expertisecentrum Eer Gerelateerd Geweld dat is ondergebracht bij de politie Haaglanden. Daarnaast publiceert zij frequent op persoonlijke titel over dieren, criminaliteit en veiligheid. Zij geeft deze lezing op persoonlijke titel)
16.00-16.45 Discussie
16.45 Borrel

Overige informatie:
Kosten:
De kosten voor deelname aan dit seminar bedragen EUR 220. In dit bedrag is
inbegrepen: lunch, borrel, WODC-rapport `Jihadistisch terrorisme in Nederland', en het recente themanummer `Radicalisering en radicale groepen'
van het Tijdschrift voor Criminologie.

Aanmelding:
U kunt zich aanmelden voor dit seminar via het bijgevoegde inschrijfformulier.
Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u
een factuur.
In verband met de planning zien wij uw aanmelding graag vóór 3 februari 2010
tegemoet.
Annuleren:
Annuleren kan kosteloos geschieden tot twee weken voor aanvang van het

seminar. Daarna brengen wij kosten in rekening, afhankelijk van de reden van
verhindering. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Inlichtingen:
Voor vragen over dit seminar kunt u zich wenden tot het secretariaat van het
Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, 030 2537125, via

email: ciroc@uu.nl of via de website van CIROC: www.ciroc.nl.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam