Gemeente Delft

Informatieavond 'Doorstromen naar Harnaschpolder'

Woensdagavond 17 februari vindt in Delft Bouwt de informatieavond 'Doorstromen naar Harnaschpolder Delft' plaats. De avond is bedoeld voor geïnteresseerden die zich willen oriënteren op de mogelijkheden die Harnaschpolder Delft op woongebied biedt, nu en in de toekomst.

Wethouder Ronald Vuijk opent de avond om 18.30 uur met een korte presentatie over het belang van Harnaschpolder Delft en de effecten op de doorstroming op de Delftse woningmarkt die deze wijk heeft.

De gemeente Delft heeft samen met projectontwikkelaars in Harnaschpolder een inruilfonds in het leven geroepen. Tijdens deze avond zal dit Inruilfonds worden toegelicht.

De avond wordt gehouden in Delft Bouwt, Barbarasteeg 2, van 18.30 uur tot 21.00 uur. Meer informatie over Harnaschpolder Delft is te vinden op www.wonentussendeschatten.nl

Noot voor de redactie (