Gemeente Lopik

Digitale belastingbalie tijdelijk buiten gebruik

Momenteel is de digitale belastingbalie tijdelijk niet operationeel. Dit in verband met actualisering van de gegevens 2010. Vanaf 1 maart a.s. kunt u uw gegevens weer inzien.

Mocht u voor uw aangifte 2009 gegevens nodig hebben, dan staan deze vermeld op het aanslag-/beschikkingsbiljet 2009. In dringende gevallen kunt u hierom verzoeken bij de afdeling Inwonerszaken/bureau WOZ - Belastingen.