Gemeente de Waard


Tentoonstelling industrieel erfgoed Kinderdijk /Merwedezone

De Stichting Groene Hart heeft van de provincie Zuid-Holland een subsidie gekregen voor het project `Focus op Industrieel erfgoed'.

Het gaat om het behoud en de ontwikkeling van Kinderdijk en Lek- en Merwedezone. Doel van dit project is inventarisatie en (her)waardering van dit erfgoed en een verkenning van de mogelijkheden voor alternatief gebruik, bijvoorbeeld voor recreatie en toerisme. Daarbij wordt niet alleen op de molens en gemalen gelet, maar komen vooral de oude scheepswerven, directievilla's en arbeiderswoningen in dit gebied in beeld.

In september 2007 presenteerde het Projectteam Industrieel Erfgoed Kinderdijk /Merwedezone (PIEK) een inventarisatie van industrieel erfgoed in de Merwedezone. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst waar o.m. gemeenten en instellingen uit de Merwedezone bij aanwezig waren.

De uitkomsten van de rapportage "Industrieel erfgoed in het vizier" worden nu tentoongesteld in de bibliotheek van Nieuw-Lekkerland, Raadhuisplein 1 te Nieuw-Lekkerland. U bent van harte welkom om de tentoonstelling te bezoeken tijdens de openingstijden van de bibliotheek tot en met 15 maart 2010.