Gemeente Boekel


Lijst 4 Boekel's Welzijn "Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen"

Beste dorpsgenoten in Boekel, Venhorst en Huize Padua. We staan aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Op 3 maart a.s. is het zover. Op die dag mag u via uw stem aangeven of u tevreden bent over het gevoerde beleid en laten horen of u de volgende 4 jaar verder wilt met de huidige samenstelling van de raad en college.

In Boekel, Venhorst en Huize Padua hebben we behoefte aan een vakkundig college van B&W, dat de zelfstandigheid van onze gemeente voor de toekomst kan waarborgen. Daarom is Boekelâs Welzijn groot voorstander van gekwalificeerde, onafhankelijke wethouders van buiten de lokale politiek die in staat zijn om een coalitie akkoord/programma uit te voeren.
Beste medeburgers laat uw stem niet verloren gaan en ga stemmen. Op 3 maart beslist u hoe de samenstelling van de nieuwe raad eruit komt te zien. Uw stem is mede bepalend voor het beleid van de komende 4 jaar.

Onze visie:
Het creëren van een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Dit is te realiseren met een flexibele gemeentelijke organisatie die faciliterend en rechtvaardig optreedt naar al haar inwoners en die de verantwoording waar mogelijk bij de burgers legt.

Gemeente Boekel: zelfstandig en financieel gezond Eén van onze doelstellingen is om als gemeente zo lang mogelijk zelfstandig blijven zonder dat de lasten voor de burgers uit de pas lopen met omliggende gemeenten.
Investeren is goed. Maar zijn we als kleine gemeente in staat om de oplopende kapitaallasten te dekken, zonder dat we onze burgers opzadelen met extra kosten en bezuinigingen? Volgens Boekelâs Welzijn is een gedeelte van de toekomstige bezuinigingen een direct gevolg van het gevoerde beleid in de afgelopen jaren.

Wonen en Bouwen
Boekelâs Welzijn vindt het belangrijk dat er gebouwd wordt naar de behoefte van de samenleving en dat de juiste plannen ontwikkeld worden voor de toekomst. Belangrijk is dat we de behoefte op termijn in kaart brengen en regelmatig bijstellen, zodat er woningen worden gerealiseerd naar de wensen van de bewoners en niet dat er woningen gebouwd worden waarbij toekomstige bewoners geen inspraak hebben. Nu de keuze maken voor de juiste ligging van de randweg is belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van onze gemeente. We moeten voor de gemeente een toekomstvisie hebben die de ontwikkeling aangeeft voor de komende 25 jaar.

Vriendelijke groet,
Jan van Duijnhoven
Fractievoorzitter Boekelâs Welzijn