Gemeente Boekel


VVD Boekel â Venhorst

Actie punten

Financieel solide beleid, geen extra verhoging OZB Goed monumenten beleid, laat de molen staan waar hij staat Recreatie, natuur en ondernemen combineren, de groene ladder Niet op stoel van ondernemer gaan zitten, bijvoorbeeld Nia Domo Sporten is belangrijk, ondersteuning van de verenigingen Vrije verkoop huizen, geen anti speculatie beding Ook gevoel veiligheid vergroten, geen gevangenis in Huize Padua Meer vrijheid, minder regels
Betaalbaar beleid, geen hogere lasten
Oog voor inwoners, veiligheid voorop
Open en transparant, geen verrassingen achteraf Minder bureaucratie, minder ambtenaren
Gelijkwaardigheid van alle mensen, overleg
Niet alleen handhaven, maar ook oplossen
Venhorst leefbaar houden, actief begeleiden komst supermarkt Ontwikkelen centrum, goed parkeerbeleid
Behoud kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs, goede kinderopvang

Open, zorgvuldig en betrokken
VVD Boekel â Venhorst, altijd dichtbij!

Steun en stem op 3 maart
Lijst 5, VVD Boekel â Venhorst

Â