Gemeente Ameland


Hulp bij regelen van hulp

Mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen kunnen de website www.regelhulp.nl als hulpmiddel gebruiken bij het regelen van zorg of financiële steun. De website geeft weer welke hulp relevant is in uw situatie, of u daarvoor in aanmerking komt en hoe u deze voorzieningen kunt aanvragen. Met één formulier kunt u meerdere voorzieningen tegelijk aanvragen bij verschillende instanties. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket, telefoonnummer (0519) 555 573.