Medisch Centrum Alkmaar

publicatiedatum: 17 februari 2010

rookvrije zones ziekenhuisterrein

Door een rookwalm het ziekenhuis betreden of verlaten. Deze overlast wil het ziekenhuis bij de niet rokende patiënten, bezoekers en medewerkers voorkomen. Daarom is er rondom alle entrees een rookvrije zone aangewezen - gemarkeerd met borden en tegels - waarbinnen een absoluut rookverbod geldt. Daarmee wil het ziekenhuis een einde maken aan een groot punt van ergernis van veel niet-rokende patiënten, bezoekers en medewerkers en ontstaat een entree die past bij een gezondheidsinstelling.

De rookvrije zone geldt voor:

* hoofdingang Wilhelminalaan

* terrein voor dialyse, fysiotherapie en revalidatie (langs Wilhelminalaan)
* ingang spoedeisende hulp

* ingang Metiusgracht

* ingang radiotherapie
Roken is met ingang van heden dus alleen nog toegestaan buiten de rookvrije zones. 'Overdekt' roken kan in het daartoe opgerichte 'rookprieel' nabij de fietsenstalling aan de Wilhelminalaan. Dit voorjaar verrijzen nog vijf abri's (soort bushokjes) elders op het ziekenhuisterrein en één bij de Labotheek aan de Juliana van Stolberglaan.